Jak stříhat ovocné stromy

Úvod

Pokud jste nadšeným zahrádkářem nebo vlastníte ovocný sad, pravděpodobně jste slyšeli o důležitosti pravidelného stříhání ovocných stromů. Správné stříhání je klíčové pro zdravý růst, plodnost a dlouhověkost vašich stromů. Tento článek vám přinese užitečné informace o tom, jak správně stříhat ovocné stromy, aby se vaše úsilí vyplatilo v podobě bohaté úrody a krásných, zdravých rostlin.

Význam stříhání ovocných stromů

Hlavním důvodem pro stříhání ovocných stromů je podpora jejich zdraví a plodnosti. Odstraněním nemocných, poškozených nebo nežádoucích větví můžete pomoci stromům lépe absorbovat světlo a vzduch, což vede k lepšímu růstu a vývoji plodů. Stříhání také pomáhá tvarovat stromy a udržovat jejich velikost pod kontrolou.

Kdy stříhat ovocné stromy

Nejlepší čas pro stříhání ovocných stromů závisí na konkrétním druhu a odrůdě stromu, ale obecně platí, že je nejlepší to provést v období spícího vegetačního období, tedy v zimě. To umožňuje stromům lépe se zotavit z řezání a minimalizuje riziko infekce. V některých případech je možné provádět lehké stříhání i během léta, ale vyhněte se tomu v období intenzivního růstu.

Techniky stříhání

Existuje několik základních technik stříhání, které se liší podle cíle a typu stromu. Jedním z hlavních cílů je udržovat správnou formu stromu a odstraňovat větve, které rostou nekontrolovaně nebo se kříží s ostatními. Zkracování větví a podpora tvorby nových výhonků jsou také důležité techniky.

Nástroje pro stříhání

Pro úspěšné stříhání ovocných stromů budete potřebovat správné nástroje. Sečenky jsou nezbytné pro odstranění menších větví, zatímco nože na stříhání a pilky jsou vhodné pro silnější větve. Důležité je, aby byly nástroje ostré a čisté, aby se minimalizovalo poškození stromu.

Postup stříhání

Před samotným řezáním je důležité si udělat plán a připravit se správnými nástroji. Během stříhání dodržujte základní pravidla, jako je řezání pod úhlem, aby se minimalizovalo poškození stromu. Mějte také na paměti praktické tipy, například odstraňování větví postupně a pozorné sledování reakce stromu na řezání.

Problémy a prevence

Při stříhání ovocných stromů může dojít k různým problémům, jako je špatného tvarování stromu nebo infekce ran. Abyste minimalizovali riziko těchto komplikací, dodržujte správné postupy stříhání a dbáte na hygienu nástrojů. Pokud dojde k infekci nebo jiným problémům, je důležité reagovat včas a podniknout příslušné kroky.

Péče po stříhání

Po dokončení stříhání je důležité poskytnout stromům vhodnou péči, která jim pomůže se zotavit z řezání. Podpora hojení ran a dodatečná hnojení mohou pomoci zlepšit růst a zdraví stromu. Mějte také na paměti, že po stříhání mohou být stromy náchylnější k infekcím a škůdcům, proto je důležité věnovat jim zvýšenou pozornost.

Ovocné stromy a různé druhy

Různé druhy ovocných stromů mohou vyžadovat odlišný přístup k stříhání. Například jablečné stromy se často stříhají jinak než třešňové nebo švestkové stromy. Před stříháním si proto zjistěte specifika daného druhu a odrůdy.

Nejčastější chyby při stříhání

Mezi nejběžnější chyby při stříhání ovocných stromů patří nedostatečné nebo příliš agresivní řezání a stříhání v nevhodném období. Abyste minimalizovali riziko těchto chyb, věnujte stříhání dostatečnou pozornost a dodržujte osvědčené postupy.

Ochrana stromů po stříhání

Po stříhání je důležité chránit stromy před možnými škůdci a chorobami. Použití ochranných prostředků, jako jsou hnojiva a pesticidy, může pomoci snížit riziko infekce a zlepšit celkové zdraví stromů. Dbejte však na to, aby byly použity vhodné přípravky a dodržovaly se správné postupy aplikace.

Výhody a nevýhody profesionálního stříhání

Najímání profesionálního stromáře může být v některých případech výhodné, zejména pokud se nejedná o obvyklé stříhání, nebo pokud máte velký sad ovocných stromů. Profesionálové mají zkušenosti a know-how potřebné k provádění efektivního a bezpečného stříhání. Nicméně, může to být také drahé a ne vždy nezbytné.

Alternativní metody péče o ovocné stromy

Kromě tradičního stříhání existují i alternativní metody péče o ovocné stromy. Přirozené stříhání, které spočívá v minimálním zásahu do přirozeného růstu stromů, může být vhodné pro některé druhy a odrůdy. Existují také ekologické přístupy, které se zaměřují na udržitelnost a minimalizaci chemických zásahů.

Inspirativní příklady

Nakonec se podívejme na inspirativní příklady úspěšných stromářů, kteří dokázali svým zručným stříháním vytvořit krásné a produktivní ovocné sady. Jejich příběhy nám mohou poskytnout cenné poznatky a motivaci k tomu, abychom i my mohli své stromy pečlivě stříhat a péči o ně vylepšit.

Závěr

Správné stříhání ovocných stromů je klíčové pro jejich zdraví, plodnost a dlouhověkost. Dodržováním správných postupů a technik můžete maximalizovat výnosy svých stromů a vytvořit z nich krásnou a užitečnou součást vaší zahrady či sadu.

Časté dotazy (FAQs)

 1. Kdy je nejlepší čas stříhání ovocných stromů?
  • Nejlepší čas pro stříhání je v zimě, během spícího vegetačního období.
 2. Jaké nástroje budu potřebovat pro stříhání?
  • Základními nástroji jsou sečenky, nože na stříhání a pilky.
 3. Jak často bych měl stříhat své ovocné stromy?
  • Frekvence stříhání závisí na druhu a odrůdě stromu, ale obvykle se provádí jednou ročně.
 4. Mohu stříhat ovocné stromy i během léta?
  • Ano, ale vyhněte se intenzivnímu stříhání během období intenzivního růstu.
 5. Je profesionální stříhání ovocných stromů důležité?
  • Profesionální stromáři mohou poskytnout cenné znalosti a dovednosti, zejména pro složitější úkoly nebo velké sady.

Jak stříhat ovocné stromy

Stříhání ovocných stromů je důležitou součástí péče, která pomáhá udržovat jejich zdraví, plodnost a tvar. Správným řezem můžete:

 • Zlepšit plodnost: Řez pomáhá stromu nasměrovat energii do produkce plodů a ne do růstu zbytečných větví.
 • Zlepšit kvalitu plodů: Řez umožňuje slunečnímu světlu a vzduchu pronikat do koruny stromu, čímž se zlepšuje kvalita plodů.
 • Udržovat zdraví stromu: Řez pomáhá odstraňovat suché, poškozené a nemocné větve, které mohou být zdrojem infekce.
 • Udržovat tvar stromu: Řez pomáhá udržovat kompaktní a pěkný tvar koruny stromu.

Kdy stříhat ovocné stromy:

 • Jádroviny (jabloně, hrušně): V zimě, v období vegetačního klidu.
 • Peckoviny (meruňky, broskve): Po sklizni plodů.
 • Réva vinná: V zimě a na jaře.

Základní principy řezu:

 • Odstraňte suché, poškozené a nemocné větve.
 • Odstraňte větve, které se kříží nebo trhají.
 • Vyberte si hlavní kmen a odstraňte konkurenční výhony.
 • Zkraťte dlouhé větve, aby se koruna stromu nerozrůstala příliš.
 • Řezte nad zdravým pupenem.
 • Použijte ostré a čisté nástroje.

Typy řezu:

 • Zmlazovací řez: Používá se u starších stromů, které málo plodí. Zmlazovací řez spočívá v silném zkrácení větví.
 • Výchovný řez: Používá se u mladých stromů, aby se jim vytvořil správný tvar koruny.
 • Udržovací řez: Používá se u dospělých stromů, aby se udržoval jejich zdraví a plodnost.

Doporučení:

 • Pokud si nejste jisti, jak strom stříhat, poraďte se s odborníkem.
 • Existuje mnoho knih a webových stránek, které se věnují řezu ovocných stromů.
 • Nebojte se experimentovat a najít si způsob řezu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Leave a Reply