Pračka skáče při ždímání

Proč pračka skáče při ždímání?

Pračka je základním spotřebičem v domácnosti, který usnadňuje každodenní život. Nicméně, někdy se může stát, že pračka začne při ždímání skákat, což může být zdrojem frustrace a potenciálního nebezpečí. Je důležité pochopit příčiny tohoto problému a naučit se, jak mu předcházet.

Jak funguje pračka při ždímání?

Předtím, než se ponoříme do příčin a řešení skákání pračky, je důležité pochopit, jak pračka funguje během cyklu ždímání. Během tohoto procesu pračka odstraňuje zbývající vodu z oblečení pomocí různých mechanismů.

Příčiny skákání pračky

Existuje několik faktorů, které mohou vést k tomu, že pračka začne skákat při ždímání. Mezi nejběžnější patří:

 • Nesprávné vyvážení: Pokud je náklon pračky nesprávně vyvážený, může se začít chovat nestabilně a skákat během ždímání.

 • Nerovná podlaha: Nerovná podlaha může také přispět k nedostatečné stabilitě pračky, což může způsobit její skákání.

 • Přetížení pračky: Pokud je do pračky vloženo příliš mnoho oblečení, může to vést k nerovnováze a následnému skákání.

 • Špatné nastavení cyklu ždímání: Někdy může být problém s nastavením pračky, což může vést k neúspěšnému ždímání a skákání.

Jak zabránit skákání pračky?

Existuje několik opatření, která můžete přijmout, abyste zabránili skákání pračky:

Ujistěte se, že je pračka správně vyvážena: Před spuštěním cyklu ždímání se ujistěte, že je náklon pračky správně vyvážený. Většina moderních praček má funkci automatického vyvážení, ale je dobré se ujistit, že je pračka na rovné ploše.

Zkontrolujte, jestli je podlaha rovná: Zajistěte, aby podlaha, na které je pračka umístěna, byla rovná. Nerovnosti v podlaze mohou vést k nestabilitě pračky a skákání během ždímání.

Omezení počtu oblečení: Nepřetěžujte pračku příliš mnoha kusy oblečení najednou. Dodržování doporučeného limitu zátěže pračky může pomoci předejít skákání.

Přečtěte si návod k použití: Důkladně si přečtěte návod k použití pračky a dodržujte doporučené postupy při plnění a používání pračky.

Zkontrolujte úroveň vody a pračky: Ujistěte se, že je pračka správně naplněna vodou a že je plně funkční. Nedostatek vody nebo technické problémy mohou vést k problémům se ždímáním.

Upravte cyklus ždímání: Pokud pračka stále skáče během ždímání, zkuste upravit nastavení cyklu ždímání nebo zvolte jiný typ ždímání.

Jaký je vliv skákání pračky?

Skákání pračky může mít několik negativních důsledků:

 • Poškození pračky: Opakované skákání může způsobit poškození mechanických částí pračky a zkrátit její životnost.

 • Poškození podlahy: Nepřiměřené pohyby pračky mohou poškodit podlahu nebo podložku, na které stojí.

 • Rušení: Skákání pračky může být také zdrojem rušení v domácnosti a může narušit klid a pohodu obyvatel.

Bezpečnostní opatření

Pokud se pračka začne během ždímání skákat, je důležité přijmout následující bezpečnostní opatření:

 • Vypnutí pračky: Okamžitě vypněte pračku a zkontrolujte, co může být příčinou skákání.

 • Vyhněte se otevřením dvířek během cyklu: Pokud pračka stále pracuje, vyhněte se otevření dvířek, abyste předešli možnému nebezpečí.

 • Vyvarujte se přetížení pračky: Dodržujte doporučené limity zátěže pračky a nepřetěžujte ji.

Závěr

Skákání pračky během ždímání může být frustrující problém, ale s několika jednoduchými opatřeními můžete tento problém snadno vyřešit. Ujistěte se, že je pračka správně vyvážena, zkontrolujte rovnost podlahy a dodržujte doporučené limity zátěže pračky. Pokud se problém s skákáním pračky nadále vyskytuje, může být nezbytné vyhledat odbornou pomoc.

Časté dotazy

 1. Jak často bych měl(a) vyvážet pračku při používání?

  Doporučuje se provést vyvážení pračky před každým novým cyklem praní, zejména pokud pracujete s těžšími nebo většími náklady.

 2. Mohu pračku opravit sám/sama, pokud začne skákat?

  Pokud nejste zkušený/á s opravami spotřebičů, není doporučeno pokoušet se opravit pračku sami. Můžete způsobit další škodu nebo ohrozit svou bezpečnost. Je lepší vyhledat kvalifikovaného technika.

 3. Je běžné, že pračka skáče během ždímání?

  Skákání pračky není normální a může signalizovat problémy s vyvážením, nastavením nebo technickými potížemi.

 4. Může skákání pračky způsobit vážnější škody na mé podlaze?

  Ano, opakované skákání pračky může poškodit podlahu nebo podložku, na které stojí. Je důležité to brát v úvahu a okamžitě řešit problém.

 5. Může skákání pračky ohrozit mou bezpečnost?

  Ano, pokud se pračka začne nekontrolovatelně pohybovat během cyklu, může to být nebezpečné pro vaši bezpečnost. Vždy vypněte pračku a zkuste identifikovat příčinu problému.

Leave a Reply