Prosévačka na kompost

Prosévačka na kompost je užitečný nástroj, který slouží k oddělování jemných materiálů od hrubších částic v kompostu. Pomáhá vytvořit kvalitní a dobře rozložený kompost, který je vhodný pro použití v zahradě. V tomto článku se podíváme na význam prosévačky na kompost, správné použití tohoto nástroje a výhody, které přináší při zpracování kompostu. Připravte se na to, jak získat kvalitní kompost pomocí prosévačky.

Obsah

 1. Význam prosévačky na kompost
 2. Správné použití prosévačky na kompost
 3. Výhody prosévačky při zpracování kompostu
 4. Tipy pro efektivní prosévání kompostu
 5. Časté otázky o prosévačce na kompost

1. Význam prosévačky na kompost

Prosévačka na kompost je nástroj, který pomáhá oddělit jemné a rozložené částice kompostu od hrubších materiálů, jako jsou větve, kameny nebo nezpracované organické zbytky. Tím se vytváří kvalitní kompost s jemnou a rovnoměrnou konzistencí, který je snadno použitelný v zahradě. Prosévačka usnadňuje proces zpracování kompostu a zlepšuje výslednou kvalitu.

2. Správné použití prosévačky na kompost

Použití prosévačky na kompost je jednoduché, ale vyžaduje několik kroků:

 1. Připravte si prostor: Vyberte si vhodné místo pro prosévání kompostu. Může to být například připravený kontejner nebo čistý kus plátna umístěný na zemi.
 2. Naplňte prosévačku: Nalijte nezpracovaný kompost do prosévačky a rozložte ho tak, aby byl rovnoměrně rozložen.
 3. Prosévejte kompost: Držte prosévačku nad připraveným prostorem a jemně otřásajte nebo rozmáčkněte kompost v prosévačce. Jemné částice kompostu se propadnou skrze síto prosévačky, zatímco hrubší materiály zůstanou na vrchu.
 4. Odstraňte hrubší materiály: Sbírejte hrubší materiály, které zůstaly na sítku prosévačky, a umístěte je zpět do kompostovacího procesu nebo je využijte jiným způsobem.
 5. Využijte prosátý kompost: Kompost, který prošel prosévačkou, je připraven k použití v zahradě nebo jiných oblastech. Můžete ho aplikovat na záhony, květinové záhony nebo ho smíchat s půdou pro zlepšení její struktury a živinové hodnoty.

3. Výhody prosévačky při zpracování kompostu

Použití prosévačky na kompost přináší několik výhod:

 • Zlepšení kvality kompostu: Prosévání kompostu pomáhá odstranit hrubší materiály, které by mohly bránit v procesu rozkladu a zhoršovat kvalitu kompostu. Výsledkem je jemný, rovnoměrný a dobře rozložený kompost.
 • Odstranění nezpracovaných materiálů: Prosévačka umožňuje odstranění větví, kamenů a jiných nezpracovaných organických zbytků, které by mohly snižovat estetickou hodnotu kompostu a ztěžovat jeho použití.
 • Snadné použití v zahradě: Kompost z prosévačky je připraven k použití v zahradě bez dalšího zpracování. Můžete ho aplikovat na půdu nebo ho smíchat s dalšími substráty pro zlepšení půdní struktury a výživy rostlin.

4. Tipy pro efektivní prosévání kompostu

Zde je pár tipů, které vám pomohou při prosévání kompostu:

 • Pracujte ve vhodném počasí: Prosévání kompostu je nejlepší provádět v suchém a větrném dni, aby se zvýšila efektivita procesu.
 • Udržujte čistotu prosévačky: Pravidelně čistěte síto prosévačky od zachycených částic, aby se udržela jeho účinnost.
 • Zvolte správnou velikost sítka: Vyberte prosévačku s odpovídající velikostí sítka, která umožní oddělit jemné částice kompostu od hrubších materiálů.
 • Využijte prosáté materiály: Hrubší materiály, které zůstaly na sítku prosévačky, můžete využít například jako mulč nebo je vrátit zpět do kompostovacího procesu pro další rozklad.

5. Časté otázky o prosévačce na kompost

Otázka: Jak často bych měl provádět prosévání kompostu? Odpověď: Frekvence prosévání kompostu závisí na jeho stavu a rychlosti rozkladu. Obecně se doporučuje provádět prosévání jednou nebo dvakrát ročně.

Otázka: Je prosévání kompostu nezbytné? Odpověď: Prosévání kompostu není nezbytné, ale pomáhá zlepšit jeho kvalitu a odstranit hrubší materiály. Výsledkem je vysoce kvalitní a snadno použitelný kompost.

Otázka: Jaký typ prosévačky bych měl použít? Odpověď: Existuje několik typů prosévaček na kompost, včetně ručních nebo mechanických modelů. Vyberte takovou prosévačku, která vyhovuje vašim potřebám a preferencím.

Otázka: Můžu použít prosévačku na jiné materiály než kompost? Odpověď: Ano, prosévačku na kompost můžete použít i na jiné materiály, jako jsou zeminářské substráty, písek nebo jiné materiály, které potřebujete prosít.

Otázka: Jak mohu využít hrubší materiály, které zůstaly na sítku prosévačky? Odpověď: Hrubší materiály, které zůstaly na sítku prosévačky, můžete využít například jako mulč pro záhony nebo je vrátit zpět do kompostovacího procesu pro další rozklad.