Rez hrušňová chemická ochrana

Hruška je populárním ovocným stromem, který je pěstován pro své sladké plody. Abychom zaručili zdravý růst a produktivitu hrušek, je důležité chránit stromy před různými chorobami a škůdci. Jednou z největších hrozeb pro hruškové stromy je rez. Rez hrušňová je houbová choroba, která může způsobit vážné poškození stromů a snížit jejich výnosy. V tomto článku se podíváme na chemickou ochranu proti rezí hrušňové a jak správně používat pesticidy pro ochranu hrušek.

1. Co je rez hrušňová?

Rez hrušňová je infekční houbová choroba, která postihuje hrušňové stromy. Hlavním původcem rezí hrušňové je houba Venturia pirina. Tato choroba může způsobit poškození květů, listů, větví a plodů hrušek. Je důležité identifikovat rez hrušňovou co nejdříve a přijmout opatření k ochraně stromů.

2. Příznaky rezí hrušňové

Příznaky rezí hrušňové se objevují na různých částech stromu. Mezi nejčastější příznaky patří:

 • Černé skvrny na listech: Listy postižené rezí hrušňovou mají typické černé skvrny s bílým okrajem.
 • Černé skvrny na plodech: Plody hrušek mohou mít tmavé skvrny, které se časem zvětšují.
 • Puchýře na větvích: Infekce rezí hrušňovou může způsobit tvorbu puchýřů na větvích.
 • Pukliny na kůře: Infikované větve mohou vykazovat pukliny na kůře.

3. Příčiny rezí hrušňové

Rez hrušňovou způsobuje houba Venturia pirina. Choroba se šíří pomocí spor, které se mohou přenášet větrem nebo vodou. Přítomnost vlhkého prostředí a teplého počasí přispívá k šíření choroby. Infekce může nastat, když jsou listy a plody hrušek déle vystaveny vlhkosti, například při deštivém počasí.

4. Prevence rezí hrušňové

Prevence je klíčová pro ochranu hrušňových stromů před rezemi. Některá opatření, která můžete přijmout, zahrnují:

 • Odstranění infikovaných částí: Pokud se objeví příznaky rezí hrušňové, odstraňte postižené listy, plody nebo větve, abyste zabránili dalšímu šíření choroby.
 • Přiměřený prostor mezi stromy: Zajistěte dostatečný prostor mezi jednotlivými stromy, aby byla zajištěna dobrá cirkulace vzduchu a sníženo riziko infekce.
 • Správná zavlažovací technika: Dodržujte správné postupy zavlažování, abyste minimalizovali vlhkost na listech a plodech hrušek.
 • Dobrá péče o stromy: Zajistěte zdravé prostředí pro hrušňové stromy, pravidelným hnojením, řezem a udržováním správného tvaru stromů.

5. Chemická ochrana proti rezím

Chemické prostředky mohou být účinným způsobem ochrany hrušek před rezemi. Je důležité používat vhodné pesticidy a dodržovat správné postupy aplikace. Zde je několik tipů pro správnou chemickou ochranu:

 • Výběr odolných odrůd: Při výběru odrůd hrušek preferujte ty, které jsou odolné vůči rezí hrušňové. Místní zahradnická centra nebo odborníci vám mohou doporučit vhodné odrůdy.
 • Správné umístění stromů: Zajistěte, aby vaše hruškové stromy měly dostatečný prostor a byly umístěny na místě s dobrou cirkulací vzduchu. To pomáhá snižovat vlhkost a zabraňuje šíření chorob.
 • Omezení mezidruhového hostitele: Pokud v okolí pěstujete jalovce, které jsou mezidruhovým hostitelem pro rez hrušňovou, zvažte jejich odstranění. To snižuje riziko přenosu choroby na hrušky.
 • Ořezávání: Pravidelné ořezávání stromů pomáhá odstranit postižené výhony a snižuje šíření chorob.

6. Chemická ochrana proti rezí hrušňové

Chemické prostředky mohou být účinnou formou ochrany proti rezí hrušňové, zejména pokud máte s touto chorobou již zkušenosti. Je důležité si však uvědomit, že chemická ochrana by měla být používána s opatrností a v souladu s příručkou výrobce. Zde je několik tipů:

 • **Postřik v době spících pupenůPostřikování stromů hrušek chemickými přípravky by mělo probíhat v době spících pupenů, což je obvykle brzy na jaře před jejich rašením. Použijte vhodný fungicid, který je registrován pro ochranu proti rezí hrušňové. Dodržujte pokyny na obalu a postřik provádějte za suchého a klidného počasí.
 • Opakované postřiky: Chemickou ochranu je třeba opakovat v pravidelných intervalech podle doporučení výrobce. Postřiky je obvykle nutné provádět několikrát během vegetačního období hrušek.
 • Prevence je klíčová: Chemická ochrana by neměla být jediným opatřením proti rezí hrušňové. Dodržování preventivních opatření, jako je správná péče o stromy a prevence šíření choroby, je stále nezbytné.

7. Správná péče o hrušky

Správná péče o hrušky je důležitá pro jejich zdraví a odolnost vůči chorobám. Zde je několik tipů, jak se starat o své hrušky:

 • Zalévání: Zajistěte dostatečné zalévání svých stromů hrušek, zejména během suchých období. Ujistěte se, že půda je rovnoměrně vlhká, ale ne přemokřená.
 • Hnojení: Dodávejte rostlinám vhodné hnojivo, které obsahuje potřebné živiny. Následujte doporučení pro hnojení hrušek a nepřehánějte to s hnojivy, protože přebytek živin může být škodlivý.
 • Ořezávání: Pravidelné ořezávání stromů hrušek je důležité pro udržení jejich tvaru a zdraví. Odstraňujte suché, poškozené nebo nemocné větve. Ořezávání také pomáhá zlepšovat cirkulaci vzduchu kolem stromu.
 • Kontrola škůdců: Pravidelně kontrolujte své stromy hrušek na příznaky škůdců, jako jsou mšice nebo moli. Pokud zjistíte jejich přítomnost, zvažte použití vhodného insekticidu nebo zvolte organické metody kontroly škůdců.

8. Péče po sklizni

Po sklizni je také důležité pečovat o své hrušky. Zde je několik tipů, jak postupovat:

 • Sklizeň: Sbírejte zralé plody hrušek včas. Plody by měly být zralé, ale ne přezrálé. Pokud zaznamenáte příznaky rezí hrušňové na plodech, omezte jejich použití nebo je zlikvidujte, abyste zabránili šíření choroby.
 • Ukládání: Ukládejte hrušky na chladném a suchém místě, ideálně při teplotě kolem 0 °C. Důkladně vyberte a odstraňte poškozené nebo přezrálé plody, abyste zabránili šíření chorob.
 • Kontrola: Pravidelně kontrolujte uložené hrušky na příznaky hniloby nebo chorob. Odstraňte jakékoli postižené plody, abyste zabránili šíření chorob na zdravé plody.

9. Závěr

Rez hrušňová je vážnou hrozbou pro hrušky a může způsobit značné škody na plodech a stromech. Prevence je nejlepším způsobem, jak chránit své hrušky před touto chorobou. Dodržování správné péče o stromy, výběr odolných odrůd, omezení mezidruhového hostitele a případná chemická ochrana jsou klíčové prvky v boji proti rezí hrušňové. Sledování příznaků, péče po sklizni a správné skladování jsou také důležité k udržení zdraví vašich hrušek.

10. Časté otázky

1. Jaké jsou nejčastější příznaky rezí hrušňové? Nejčastějšími příznaky rezí hrušňové jsou žluté skvrny na listech, červenohnědé trubkovité útvary na výhonech a skvrny na plodech.

2. Jak mohu předcházet rezím hrušňovým? Prevence rezí hrušňových zahrnuje výběr odolných odrůd, správné umístění stromů, omezení mezidruhového hostitele a pravidelné ořezávání.

3. Kdy bych měl provádět chemickou ochranu proti rezím hrušňovým? Chemickou ochranu provádějte v době spících pupenů, ideálně brzy na jaře před rašením hrušek.

4. Je chemická ochrana jediným způsobem prevence rezí hrušňových? Ne, chemická ochrana by měla být doplněna dalšími preventivními opatřeními, jako je správná péče o stromy, ořezávání a kontrola škůdců.

5. Jak bych měl skladovat hrušky po sklizni? Hrušky by měly být skladovány na chladném a suchém místě při teplotě kolem 0 °C. Dbejte na pravidelnou kontrolu a odstraňujte případné poškozené plody.

Leave a Reply