Zemina do skleníku: Pěstování Zeleniny v Skleníkovém Prostředí

Skleníky jsou vynikajícím nástrojem pro pěstování zeleniny po celý rok. Zemina do skleníku hraje klíčovou roli v dosažení úspěšných výnosů a zdravého růstu plodin. V tomto článku se podíváme na důležitost vhodné zeminy pro skleníkové pěstování zeleniny a poskytneme tipy, jak si vybrat tu nejlepší zeminu.

1. Význam Zeminy do Skleníku

Správná zemina je základem pro úspěšné pěstování zeleniny v skleníku. Měla by poskytovat dostatečně bohatou živinovou hodnotu a zároveň umožnit dobrou odvodnění.

Význam Zeminy do Skleníku

Správná zemina hraje klíčovou roli v úspěšném pěstování rostlin ve skleníku. Její kvalita ovlivňuje růst, výnosy a celkovou zdravotní kondici plodin. Zemina slouží jako zásobárna živin, vody a vzduchu pro kořeny rostlin, a proto je důležité vybrat vhodnou zeminu pro skleníkové pěstování.

Kvalitní zemina by měla splňovat několik klíčových vlastností. První z nich je dobrá struktura, která umožňuje volný pohyb vzduchu a vody mezi částicemi zeminy. To je zásadní pro dostatečnou dodávku kyslíku a vody kořenům rostlin. Dále by měla obsahovat dostatek živin, jako je dusík, fosfor a draslík, které jsou nezbytné pro růst rostlin a tvorbu plodů. Optimální pH zeminy je také důležité, protože ovlivňuje dostupnost živin pro rostliny.

Při výběru zeminy do skleníku je třeba zohlednit druh pěstovaných plodin. Různé rostliny mají různé nároky na zeminu a živiny. Například rajčata preferují mírně kyselou zeminu, zatímco okurky a papriky se cítí lépe v neutrální zemině. Je také důležité zvážit strukturu zeminy – těžší jílovité zeminy mohou být vhodné pro plodiny s hlubokými kořeny, zatímco lehčí písčité zeminy jsou dobrou volbou pro plodiny s mělčími kořeny.

Při pěstování ve skleníku je možné zeminu obohacovat organickými hnojivy a kompostem. Organická hmota zlepšuje strukturu zeminy, zvyšuje její schopnost udržet vodu a živiny a podporuje mikrobiální činnost, která je pro zdravý růst rostlin klíčová. Pravidelná analýza zeminy je důležitá, aby se zajistila správná hladina živin a pH.

Celkově lze říci, že správná zemina je základem úspěšného skleníkového pěstování. Její výběr a péče o ni mají výrazný vliv na kvalitu a výnosy plodin, a proto by měly být věnovány zvláštní pozornosti při zařizování skleníkové zahrady.

2. Vlastnosti Ideální Zeminy

Ideální zemina pro skleníkové pěstování by měla mít správnou strukturu, zajišťující dostatečnou vzdušnost a vodní retenci. Obsah živin, jako dusík, fosfor a draslík, je klíčový pro zdravý růst rostlin.

Vlastnosti Ideální Zeminy

Ideální zemina pro pěstování rostlin ve skleníku by měla splňovat několik klíčových vlastností, které podporují zdravý růst a vývoj plodin. Tyto vlastnosti zahrnují:

 1. Dobrá Struktura: Zemina by měla mít volnou strukturu, která umožňuje snadný pohyb vzduchu a vody mezi částicemi. To je důležité pro správné kořenové dýchání a vstřebávání živin.
 2. Vodní Retence: Zemina by měla být schopná udržet vodu, aby kořeny měly přístup k vlhkosti i v suchých obdobích. Přitom by však neměla zadržovat vodu příliš dlouho, aby nedocházelo k zamokření kořenů.
 3. Dostatek Živin: Ideální zemina by měla obsahovat dostatek živin, jako je dusík, fosfor a draslík, které jsou nezbytné pro růst rostlin, tvorbu květů a plodů. Tyto živiny pomáhají posilovat imunitní systém rostlin a zvyšovat odolnost vůči škůdcům a chorobám.
 4. Správné pH: pH zeminy ovlivňuje dostupnost živin pro rostliny. Ideální pH se liší podle typu pěstovaných plodin, ale většinou se pohybuje v neutrálním až mírně kyselém rozmezí.
 5. Struktura Mikrobiálního Života: Zdravá zemina by měla obsahovat bohatý mikrobiální život, což zlepšuje rozklad organické hmoty a uvolňování živin pro rostliny. Mikroorganismy v zemině také pomáhají potlačovat škodlivé mikroby.
 6. Odpovídající Textura: Textura zeminy by měla odpovídat potřebám pěstovaných plodin. Lehčí písčité zeminy jsou vhodné pro rostliny s mělčími kořeny, zatímco těžší jílovité zeminy poskytují více opory pro rostliny s hlubokými kořeny.
 7. Dobrá Odvodnění: Důležité je, aby zemina měla schopnost efektivně odvádět přebytečnou vodu. Stojatá voda může vést k hnilobě kořenů a nemocem rostlin.
 8. Nízký Podíl Kamenů a Nečistot: Přítomnost velkých kamenů a nečistot v zemině může omezovat růst kořenů a narušovat strukturu zeminy.
 9. Organická Hmota: Přidání kompostu a jiných organických materiálů zlepšuje strukturu zeminy, udržuje vlhkost a zvyšuje obsah živin.
 10. Dobrá Absorpce Tepla: Zemina by měla být schopná absorbovat a udržovat teplo, což může pomoci udržet optimální teploty pro rostliny ve skleníku.

Výběr vhodné zeminy je základním krokem k úspěšnému skleníkovému pěstování. Zohlednění těchto vlastností pomáhá zajistit optimální podmínky pro růst a vývoj plodin a přispívá k dosažení vysokých výnosů a zdravých rostlin.

3. Příprava Zeminy a Skleníku

Před zahájením pěstování je důležité zeminu správně připravit. Vyčištění skleníku, výměna části zeminy a přidání kompostu mohou zvýšit kvalitu půdy.

Příprava Zeminy a Skleníku

Správná příprava zeminy a skleníku je klíčová pro dosažení úspěšného a produktivního skleníkového pěstování. Následující kroky vám pomohou zajistit, že vaše plodiny budou mít ideální podmínky pro růst a vývoj:

 1. Čištění Skleníku: Před zahájením nové sezóny je důležité důkladně vyčistit skleník od zbytků rostlin, listí a dalšího organického materiálu. To pomáhá snížit riziko škůdců a chorob.
 2. Výměna Zeminy: Vyměňte část zeminy ve skleníku, ideálně alespoň jednou za dva roky. To pomáhá udržet živiny v zemině a zlepšit její strukturu.
 3. Přidání Organického Materiálu: Přidejte do zeminy kompost nebo jiný organický materiál. To zlepší strukturu zeminy, zvýší její schopnost zadržovat vodu a živiny a podpoří mikrobiální aktivitu.
 4. Test pH Zeminy: Proveďte test pH zeminy a upravte ho podle potřeb pěstovaných plodin. To pomáhá zajišťovat, že rostliny budou mít optimální přístup k živinám.
 5. Příprava Záhonů: Vytvořte záhony nebo nádoby pro pěstování. Záhony by měly být dobře vyvýšené a udržovat optimální velikost a šířku pro dané plodiny.
 6. Výběr Plodin: Vyberte plodiny, které jsou pro skleníkové prostředí vhodné. Zohledněte jejich nároky na světlo, teplotu a vzdušnost zeminy.
 7. Zalévání a Hnojení: Připravte systém zalévání a zvažte plán hnojení. Zalévání by mělo být pravidelné a přiměřené potřebám rostlin.
 8. Vytvoření Ideálního Mikroklimatu: Umožněte skleníku dosáhnout optimální teploty a vlhkosti. Použijte větrání, stínící materiály a ohřev, pokud je to nezbytné.
 9. Příprava Zeminy v Kontejnerech: Pokud pěstujete v kontejnerech, zvolte kvalitní substrát pro skleníkové rostliny. Substrát by měl být dobře odvodněný a obsahovat živiny.
 10. Desinfekce Nádob a Nástrojů: Před použitím dezinfikujte nádoby a nástroje, abyste minimalizovali riziko šíření chorob a škůdců.

Správná příprava zeminy a skleníku je základem pro úspěšné pěstování ve skleníkovém prostředí. Pečlivá péče v této fázi pomáhá minimalizovat problémy a vytváří základ pro zdravý růst a bohaté výnosy vašich plodin.

4. Výběr Správných Plodin pro Skleníkové Pěstování

Některé plodiny jsou vhodnější pro skleníkové prostředí než jiné. Například rajčata, papriky a okurky patří k oblíbeným volbám.

Výběr Správných Plodin pro Skleníkové Pěstování

Výběr vhodných plodin je klíčovým krokem pro úspěšné skleníkové pěstování. Skleníky poskytují stabilní mikroklima, což umožňuje pěstovat plodiny, které by jinak mohly být vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám. Následující plodiny jsou výbornou volbou pro skleníkové pěstování:

 1. Rajčata: Rajčata jsou jednou z nejoblíbenějších plodin pro skleníkové pěstování. Skleník poskytuje stabilní teplotu a chrání rajčata před nepříznivým počasím.
 2. Papriky: Různé druhy paprik, od sladkých po pálivé, se v skleníku cítí jako doma. Vhodné teploty a výživa podporují vývoj plodů.
 3. Okurky: Okurky mají rády teplé a vlhké prostředí, které skleník nabízí. Podpora vertikálního růstu může zvýšit výnosy.
 4. Saláty: Saláty lze pěstovat po celý rok ve skleníku. Různé odrůdy umožňují získávat čerstvé listy po dlouhou dobu.
 5. Bylinky: Rozmarýn, bazalka, máta a další bylinky mohou být pěstovány ve skleníku. To umožňuje získat čerstvé bylinky i mimo sezónu.
 6. Fazole a Hrášek: Tyto plodiny mohou být pěstovány ve skleníku, což zkracuje dobu od setí k sklizni.
 7. Melouny a Tykve: Větší plodiny, jako jsou melouny a tykve, mohou v skleníku dosáhnout výborných výsledků díky stabilnímu prostředí.
 8. Brokolice a Květák: Tyto zeleninové plodiny mohou být pěstovány ve skleníku pro ranou sklizeň.
 9. Maliny a Jahody: Tento druh ovoce může být pěstován ve skleníku, což prodlužuje dobu sklizně a chrání plodiny před ptáky.
 10. Květiny: Skleníky mohou sloužit také k pěstování květin, jako jsou růže, orchideje nebo fialky.

Při výběru plodin je důležité zohlednit světelné a teplotní nároky daných rostlin. Skleníky poskytují kontrolu nad těmito faktory, což umožňuje pěstovat různé plodiny během celého roku. Mějte na paměti, že každá plodina může vyžadovat specifické péči, takže je vhodné získat si o nich dostatek informací před zahájením pěstování.

5. Zalévání a Hnojení v Skleníku

Dostatečné zalévání a správné hnojení jsou klíčové pro zajištění optimálního růstu rostlin.

Správné zalévání a hnojení jsou klíčové pro dosažení zdravého růstu a bohatých výnosů rostlin ve skleníku. Skleníkové prostředí umožňuje lépe regulovat množství vody a živin, což je důležité pro optimální vývoj plodin.

Zalévání:

 1. Pravidelnost: Udržujte pravidelné zalévání, aby zemina zůstala stále mírně vlhká. Nepříliš časté zalévání může vést k suchu, zatímco přebytečná voda může způsobit přemokření kořenů.
 2. Test Vlhkosti: Prověřte vlhkost zeminy prstem – měla by být vlhká, ale ne mokrá. Důležité je zabránit vysychání povrchu zeminy.
 3. Ranní Zalévání: Zalévání ráno umožňuje rostlinám vstřebat vodu během dne a snížit riziko vzniku chorob spojených s vlhkým prostředím v noci.
 4. Zalévání Kořenů: Snažte se zalévat přímo kořeny rostlin, aby se minimalizovalo zamočení listů a snížilo riziko vzniku plísní.

Hnojení:

 1. Výběr Hnojiva: Vyberte vhodné hnojivo s rovnováhou živin, která odpovídá potřebám pěstovaných plodin.
 2. Pravidelnost Hnojení: Plodiny potřebují pravidelné přísuny živin. Sledujte pokyny na obalu hnojiva a dodržujte doporučené dávkování.
 3. Organická Hnojiva: Organická hnojiva jsou výbornou volbou pro skleníkové pěstování, protože zlepšují strukturu zeminy a postupně uvolňují živiny.
 4. Následně Hnojení: Po sklizni je vhodné zemlinit zeminu nebo doplnit živiny, které byly odstraněny spolu s plody.

Sledování:

 1. Reakce Rostlin: Sledujte reakci rostlin na zalévání a hnojení. Přečtěte si listy a sledujte růst. Přílišné nebo nedostatečné hnojení se může projevit na vzhledu plodů a listů.
 2. Množství Deště: Pokud je skleník zavřený, mohou plodiny získávat vodu pouze z zalévání. Při deštivém období může být třeba snížit množství zalévání.

Správné zalévání a hnojení jsou základem pro zdravý růst a kvalitní plody ve skleníku. Je důležité sledovat potřeby jednotlivých plodin a přizpůsobit péči podle aktuálních podmínek.

6. Kontrola Škůdců a Chorob

Skleníky mohou být náchylné k škůdcům a chorobám. Pravidelná kontrola a preventivní opatření jsou nezbytné pro ochranu plodin.

Prevence a kontrola škůdců a chorob jsou nezbytné pro udržení zdravých a produktivních rostlin ve skleníku. Skleníkové prostředí může vytvářet ideální podmínky pro množení škůdců a chorob, a proto je důležité provádět pravidelnou kontrolu a přijímat opatření k ochraně plodin.

Prevence:

 1. Čistota a Hygiena: Udržujte skleník čistý a zbavte se organických zbytků, které mohou sloužit jako úkryt pro škůdce a zdroj infekce chorob.
 2. Dobrá Ventilace: Zajišťujte dobrý průtok vzduchu, aby se minimalizovala vlhkost, která může podporovat růst plísní a chorob.
 3. Karanténa Nových Rostlin: Před přidáním nových rostlin do skleníku je vhodné je nejprve umístit do karantény. To umožní odhalit případné infekce nebo škůdce dříve, než se mohou rozšířit na ostatní rostliny.
 4. Rozestupy Mezi Rostlinami: Udržujte dostatečné vzdálenosti mezi rostlinami, což zvýší průtok vzduchu a sníží riziko šíření chorob.

Kontrola:

 1. Pravidelná Inspekce: Pravidelně kontrolujte rostliny na přítomnost škůdců a známky chorob, jako jsou skvrny na listech, zdeformované nebo zbarvené části rostlin a vadné plody.
 2. Identifikace: Pokud najdete škůdce nebo choroby, pokuste se je co nejrychleji identifikovat. To je klíčové pro správnou volbu opatření.
 3. Biologická Ochrana: Využívejte přirozených nepřátel škůdců, jako jsou draví brouci nebo parazitoidi. To může snížit potřebu chemických postřiků.
 4. Chemická Ochrana: Pokud je to nezbytné, použijte chemické postřiky proti škůdcům a chorobám. Dodržujte doporučení na obalech a používejte přípravky vhodné pro dané plodiny.
 5. Ochrana Před Nálety: Použijte ochranné sítě nebo fyzické bariéry, aby se zabránilo vletu škůdců do skleníku.

Reakce:

 1. Okamžitá Reakce: Pokud zjistíte škůdce nebo chorobu, reagujte okamžitě. Odstranění postižených částí rostlin může zabránit šíření.
 2. Odpovídající Postřiky: Při použití postřiků dodržujte doporučenou dávku a interval mezi postřiky. Nezapomeňte na bezpečnostní opatření.

Kontrola škůdců a chorob je neustálým úkolem pro každého skleníkového pěstitele. Pravidelná inspekce, prevence a rychlá reakce jsou klíčové pro udržení zdravých rostlin a minimalizaci ztrát výnosu.

7. Výhody Organické Zeminy do Skleníku

Používání organické zeminy přináší výhody pro plodiny i životní prostředí, snižuje riziko chemických reziduí.

Používání organické zeminy ve skleníku přináší řadu výhod, které podporují zdravý růst plodin a udržitelné skleníkové pěstování. Organická zemina je založena na principu zachování přírodních procesů a minimalizace používání chemických látek. Zde je pár klíčových výhod organické zeminy ve skleníku:

1. Zlepšená Struktura Zeminy:

Organická zemina je obvykle bohatší na organickou hmotu, což zlepšuje její strukturu. Má schopnost vytvářet agregáty, které umožňují volný pohyb vzduchu, vody a živin mezi částicemi. To je klíčové pro správné kořenové dýchání a vstřebávání živin rostlinami.

2. Zadržování Vody a Živin:

Organická zemina má větší schopnost zadržovat vodu a živiny, což je důležité pro konzistentní zásobování rostlin potřebnými látkami. To může snížit potřebu častého zalévání a hnojení.

3. Zlepšená Mikrobiální Aktivita:

Organická zemina podporuje rozvoj mikrobiálního života, což má pozitivní vliv na zdraví půdy. Mikroorganismy v zemině pomáhají rozkládat organický materiál, uvolňovat živiny a potlačovat škodlivé mikroby.

4. Postupné Uvolňování Živin:

Organická hnojiva, která jsou často součástí organické zeminy, postupně uvolňují živiny do půdy. To zajišťuje trvalý zásobování rostlin živinami během celého růstového cyklu.

5. Podpora Biodiverzity:

Používání organické zeminy může podporovat biodiverzitu v půdě, což má pozitivní vliv na ekosystém skleníku. Různorodost organismů v zemi může pomoci potlačovat škůdce a choroby.

6. Ochrana Životního Prostředí:

Organická zemina minimalizuje používání syntetických chemikálií, což snižuje negativní dopady na životní prostředí. To může zahrnovat nižší emise skleníkových plynů a méně znečištění podzemních vod.

7. Lepší Chutí Plodin:

Rostliny pěstované v organické zemině mají často lepší chuť a nutriční hodnotu. To je způsobeno vyšším obsahem živin a lepší kvalitou půdy.

8. Udržitelnost:

Organické skleníkové pěstování přispívá k udržitelnosti zemědělství a snižuje závislost na umělých hnojivech a pesticidních látkách.

9. Odpovědnost za Zdraví:

Organická zemina podporuje zdraví rostlin, což může snižovat potřebu používání chemických postřiků a zlepšovat kvalitu sklizených plodin.

10. Dlouhodobá Investice:

Správná péče o organickou zeminu ve skleníku může vést k dlouhodobým výhodám, jako jsou stabilní výnosy a snížené náklady na péči o plodiny.

Celkově lze říci, že organická zemina představuje pro skleníkové pěstování mnoho pozitivních aspektů, které se odrazí v kvalitě a úspěšnosti vašich plodin.

8. Ochrana Před Plevely

Plevelové rostliny mohou zpomalit růst plodin. Použití mulčování a mechanického odstraňování plevele může pomoci udržet zahradu čistou.

Plevely mohou rychle narušit zdravý růst a vývoj plodin ve skleníku. Jejich růst může soutěžit s rostlinami o vodu, živiny a světlo, což může snížit výnosy a kvalitu sklizených plodin. Pro ochranu plodin je důležité přijmout opatření ke kontrole plevelů.

Prevence:

 1. Čistota Zeminy: Před začátkem pěstování udržujte skleník čistý od plevelů a zbývajících rostlinných zbytků.
 2. Mulčování: Použití mulče na povrchu zeminy může zabránit klíčení plevelů a zlepšit zadržování vlhkosti.
 3. Rozestupy Mezi Rostlinami: Udržujte dostatečné vzdálenosti mezi rostlinami, aby se minimalizovala konkurence plevelů o živiny.

Mechanická Kontrola:

 1. Ruční Odplevelení: Pravidelně procházejte skleník a odstraňujte plevele ručně. To je zvláště důležité v raných fázích růstu rostlin.
 2. Zkosení a Sekání: Pokud povaha plodiny dovoluje, zkoste nebo posekejte plevely, abyste je omezili na minimum.

Chemická Kontrola:

 1. Přírodní Herbicidy: Některé přírodní produkty mohou sloužit jako herbicidy. Patří sem octová kyselina nebo oleje z citrusů. Doporučuje se však opatrnost a dodržování bezpečnostních opatření.
 2. Biologická Kontrola: Některé druhy škůdců mohou sloužit jako přirození nepřátelé plevelů. Například některé druhy brouků se živí plevely.

Chemické Kontrolní Látky:

 1. Postřiky Herbicidy: Použití herbicidů ve skleníku by mělo být provedeno pečlivě a v souladu s instrukcemi na obalu. Vyhněte se kontaktu s rostlinami, které nechcete poškodit.

Preventivní Opatření:

 1. Karanténa Nových Rostlin: Před přidáním nových rostlin do skleníku si ověřte, že nepřinášíte s sebou semena plevelů.
 2. Sterilizace Půdy: Před novou sezónou můžete půdu sterilizovat, aby byly sníženy zásoby semenné banky plevelů.

Sledování:

 1. Pravidelná Inspekce: Pravidelně kontrolujte rostliny na přítomnost plevelů. Rychlá reakce na první známky plevelů může zabránit jejich rozšíření.

Při ochraně plodin před plevely je důležité zvolit metody a opatření, která jsou vhodná pro konkrétní druhy plodin a neohrozí jejich růst. Kombinace různých strategií může pomoci udržet skleník bez plevelů a zabezpečit zdravý růst a výnosy vašich rostlin.

9. Optimální Teplota a Vlhkost v Skleníku

Udržování optimální teploty a vlhkosti je důležité pro růst rostlin v skleníku.

Správná teplota a vlhkost jsou klíčové pro úspěšné skleníkové pěstování. Skleník poskytuje možnost regulovat mikroklima, což umožňuje vytvořit optimální podmínky pro růst a vývoj plodin. Zde jsou doporučené rozmezí teplot a vlhkosti pro skleníkové prostředí:

Teplota:

 1. Denní Teplota: Během dne by měla být teplota většiny skleníků udržována mezi 20-25°C. To je ideální rozmezí pro většinu plodin, které preferují teplé podmínky.
 2. Noční Teplota: Noční teplota by měla být mírně nižší, ale stále se držet nad 15°C. Výrazné poklesy teploty mohou způsobit stres rostlin.
 3. Chladnější Plodiny: Některé plodiny, jako jsou saláty nebo špenát, snáší chladnější teploty kolem 15°C.
 4. Teplomilné Plodiny: Teplomilné plodiny, jako jsou papriky a rajčata, mohou vyžadovat teplotu blíže k hornímu rozmezí.

Vlhkost:

 1. Denní Vlhkost: Optimalizujte denní vlhkost vzduchu na přibližně 50-70%. Vlhké prostředí zlepšuje fotosyntézu a zabraňuje vysychání rostlin.
 2. Noční Vlhkost: Noční vlhkost může být vyšší, ale není vhodné překračovat 90%, abyste minimalizovali riziko vzniku chorob.

Ventilace:

 1. Větrání: Zajišťujte dobrou ventilaci skleníku, abyste minimalizovali přehřívání během dne. Větrání také pomáhá odvádět vlhkost a zabraňovat plísním.
 2. Vlhké Dny: Vlhké dny mohou vyžadovat častější větrání, aby se zabránilo kondenzaci na rostlinách a povrchu skleníku.

Kontrola:

 1. Měření Teploty a Vlhkosti: Použijte teploměry a vlhkoměry, abyste pravidelně monitorovali teplotu a vlhkost ve skleníku.
 2. Reakce na Extrémy: V případě extrémně vysokých teplot nebo vlhkosti přijměte opatření k regulaci prostředí, jako je stínění, větrání nebo ohřev.

Správná teplota a vlhkost jsou klíčové pro úspěch ve skleníkovém pěstování. Pamatujte na to, že ideální podmínky mohou být odlišné v závislosti na typech plodin, které pěstujete, a na aktuálních povětrnostních podmínkách. Pravidelná kontrola a reakce na změny pomáhají udržet skleníkové prostředí optimální pro růst vašich rostlin.

10. Význam Drenáže a Odvodnění

Správná drenáž zabraňuje zamokření kořenů rostlin. Vyhnutí se stojaté vodě je klíčové.

11. Sledování Růstu a Pravidelná Údržba

Pravidelné sledování růstu rostlin a údržba skleníku pomáhají identifikovat problémy a zajišťují zdravý vývoj plodin.

12. Možnosti Zemědělských Technik v Sklenících

Moderní technologie, jako je automatické zavlažování a regulace teploty, mohou zvýšit efektivitu skleníkového zemědělství.

13. Udržitelné Skleníkové Zemědělství

Zohlednění udržitelnosti je klíčové pro dlouhodobou udržitelnost skleníkového zemědělství.

14. Výzva Globálního Změny Klimatu a Skleníkové Zeminy

Skleníky mají také roli v reakci na změnu klimatu a výzvy spojené s ní.

15. Budoucnost Skleníkového Zemědělství

Skleníkové zemědělství bude i nadále hrát důležitou roli ve zajišťování potravin a udržitelného zemědělství.

Leave a Reply