Kdy a jak množit jílmy: Praktický průvodce pro zahradníky

Jílmy jsou oblíbenými rostlinami v mnoha zahradách. Pokud se vás tedy zajímá, jak množit jílmy, jste na správném místě. Množení jílmů může být úspěšné a přinést vám radost z nových rostlin, pokud budete postupovat správně. V tomto průvodci se podíváme na to, kdy a jak množit jílmy krok za krokem.

1. Úvod do množení jílmů

Množení jílmů je způsob, jakým lze z jedné rostliny získat více. Existuje několik různých metod, které lze použít, a vše závisí na vaší preferenci a typu jílmu, který máte. Nejčastějšími metodami jsou množení řízků, dělení trsů a množení semen.

Množení jílmů je fascinující a důležitý proces, který se odehrává v přírodě a má vliv na ekosystémy. Jíly jsou základními složkami půdy a mají klíčový význam pro růst rostlin a další životní procesy. Množení jílmů je proces, při kterém se nové jíly vytvářejí z existujících jílových částic.

Existují různé faktory, které ovlivňují proces množení jílmů. Patří sem například klimatické podmínky, půdní pH, přítomnost organických látek a mikroorganismů. Množení jílmů může probíhat fyzikálními a chemickými reakcemi, které vedou k agregaci jílových částic do větších struktur.

Jedním z důležitých procesů spojených s množením jílmů je flokulace. Tento proces zahrnuje spojování jednotlivých jílových částic do větších částic nazývaných flokuly. Tyto flokuly se pak mohou dále spojovat a vytvářet větší aglomeráty. Flokulace je často podporována ionty a organickými látkami přítomnými v půdě.

Množení jílmů má významný dopad na vlastnosti půdy. Díky vzniku větších částic se mění textura půdy, což ovlivňuje propustnost vzduchu a vody. To zase má vliv na dostupnost živin pro rostliny a na zadržování vody v půdě. Správná struktura půdy je klíčová pro udržení zdravých ekosystémů a úspěšnou zemědělskou produkci.

Celkově lze říci, že množení jílmů je složitý proces, který má zásadní vliv na půdní ekosystémy a životní prostředí. Porozumění tomuto procesu je důležité pro efektivní péči o půdu a udržitelné zemědělství.

2. Rozmnožování pomocí řízků

Kdy je nejlepší čas na řízky

Ideální doba pro množení jílmů pomocí řízků je obvykle brzy na jaře nebo na konci léta. V této době jsou rostliny plné energie a mají nejlepší schopnost vytvářet nové kořeny.

Nejlepší čas na řízení rostlinných řízků závisí na druhu rostliny a konkrétních podmínkách. Obecně platí, že většina rostlinných řízků má nejlepší šanci na úspěšné zakořenění a růst, pokud jsou řízky odebrány v období, kdy rostlina aktivně roste a je ve fázi růstu.

Pro většinu listnatých rostlin je jaro a začátek léta (březen až červen) optimálním obdobím pro řízky. V této době jsou rostliny aktivně v růstu a mají dostatek energie a živin pro tvorbu nových kořenů. Naopak, pozdní léto a podzim může být náročnější čas na řízky, protože rostliny se připravují na zimní klid a mohou mít nižší schopnost zakořenit.

U dřevin, jako jsou ovocné stromy nebo keře, může být vhodné provádět řízky na podzim po sklizni plodů. Rostlina má v té době dostatek energie uložené ve svých kořenech, což může přispět k úspěšnému zakořenění.

Je důležité si uvědomit, že každý druh rostliny může mít specifické požadavky na řízky, a proto je dobré se informovat o konkrétních doporučeních pro danou rostlinu. Rovněž je vhodné použít kvalitní podloží pro zakořenění, udržovat správnou vlhkost a poskytovat řízkům dostatek světla bez přímého slunečního záření.

Pokud jde o detailní informace o řízkování konkrétních rostlin, doporučuji se poradit s odborníky na zahradničení nebo studovat literaturu specifickou pro daný druh rostliny.

Postup množení řízků

 1. Vyberte zdravý mateřský jílm s dostatečným počtem větví.
 2. Odřízněte řízek délky přibližně 5-10 cm od mateřské rostliny.
 3. Odeberte spodní listy, aby zůstaly jen několik horních.
 4. Namočte spodní konec řízku do kořenového hormonu.
 5. Zasaďte řízek do vlhkého substrátu a lehce ho zatlačte.
 6. Zakryjte řízek průhlednou fólií a umístěte ho na světlé místo s nepřímým slunečním světlem.
 7. Pravidelně kontrolujte vlhkost půdy a postřikujte řízek vodou.
 1. Příprava nástrojů a materiálů:
  • Sterilní nůžky nebo štípačky.
  • Propustný substrát (např. směs rašeliny a perlitu).
  • Malé květináčky nebo kontejnery.
  • Propustná transparentní fólie nebo sklenice (pro vytvoření mikroklimatu).
 2. Výběr mateční rostliny:
  • Vyberte zdravou mateční rostlinu, která nemá známky chorob nebo škůdců.
  • Z mateční rostliny vyřízněte zdravé a zralé řízky. Většinou se volí řízky s 2-4 uzly (místa, kde jsou listy připojeny k větvi) a délka řízků by měla být kolem 5-15 cm.
 3. Příprava řízků:
  • Odstraňte spodní listy tak, aby bylo kolem 1-2 uzlů bez listů.
  • Pokud jsou listy velké, můžete je zkrátit na polovinu, aby se minimalizovala ztráta vody z řízku.
 4. Ošetření řízků (volitelné):
  • Některé rostliny mohou lépe zakořenit, pokud se řízky namočí do růstových hormonů (např. práškový růstový hormon na řízky).
 5. Zakořenění řízků:
  • Umístěte připravené řízky do květináčků nebo kontejnerů s propustným substrátem.
  • Zalijte řízky mírně a důkladně je zahrňte substrátem. Substrát by měl být vlhký, ale ne přemokřený.
 6. Vytvoření mikroklimatu:
  • Pokud to lze, vytvořte nad řízky mikroklima, například postavením plastové fólie nebo sklenice nad květináčky. To pomůže udržet vlhkost a vytvořit optimální prostředí pro zakořenění.
 7. Umístění a péče:
  • Umístěte řízky na světlé místo, ale ne na přímé slunce.
  • Pravidelně sledujte vlhkost substrátu a zalévejte, pokud je potřeba, aby zůstal vlhký.
 8. Přesazení:
  • Jakmile se řízky zakoření a začnou růst nové výhonky, můžete je přesadit do větších květináčů s normálním substrátem.

Pamatujte, že různé druhy rostlin mohou mít specifické požadavky na množení řízků, a proto je vždy dobré se informovat o konkrétních postupech pro danou rostlinu.

3. Rozdělení trsů jílmů

Výběr správného času pro dělení

Nejvhodnější doba pro dělení trsů jílmů je na jaře, kdy začíná jejich aktivní růst. Rostlinu je třeba rozdělit tak, aby každá nová část měla dostatek kořenů a listů.

Výběr správného času pro dělení rostlin je klíčový pro úspěšné a zdravé zvládnutí tohoto procesu. Každý druh rostliny může mít své specifické období, které je pro dělení nejvhodnější. Zde je obecný přehled:

 1. Jaro:
  • Většina rostlin je nejlépe dělena na jaře, kdy se začíná aktivně růst nových výhonků.
  • Jaro je obvykle ideální období pro dělení trvalek, jako jsou květiny a bylinky.
 2. Podzim:
  • Některé rostliny lze úspěšně dělit také na podzim, kdy se aktivita rostlin postupně zpomaluje.
  • To platí například pro některé trvalky a traviny.
 3. Léto:
  • Některé rostliny, zejména ty s dobrou odolností vůči suchu, lze dělit i během letního období.
  • Doporučuje se provádět dělení na začátku léta, aby měly nové oddenky dostatek času na zakořenění před příchodem chladnějšího počasí.
 4. Pozdní zima:
  • U některých dřevin lze provádět dělení na konci zimy, před začátkem aktivního růstu.
  • Toto období je vhodné pro některé opadavé keře a dřeviny.

Pamatujte, že přesné období pro dělení se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách, druhu rostliny a místních faktorech. Je důležité pečlivě sledovat stav rostliny a provádět dělení v době, kdy má největší šanci na úspěch. Pokud máte jakékoli pochybnosti, je vždy dobré konzultovat specifické rady pro daný druh rostliny nebo se poradit s odborníkem na zahradničení.

Postup dělení trsů

 1. Opatrně vyjměte jílma z květináče nebo země.
 2. Odstraňte přebytečnou zeminu, abyste lépe viděli kořeny.
 3. Rozdělte trs na menší části rukama nebo pomocí ostrého nože.
 4. Každý kus by měl mít minimálně pár listů a zdravý kořenový systém.
 5. Zasaďte nové rostlinky do květináčů s kvalitním substrátem.
 6. Pravidelně zalévejte a udržujte na světlém místě.

Dělení trsů je běžná metoda množení mnoha druhů rostlin, zejména trvalek a bylin. Zde je postup, jak správně provést dělení trsů:

 1. Příprava:
  • Vyberte si rostlinu, kterou chcete dělit. Ideální je, pokud je rostlina zdravá a dobře roste.
  • Pokud je to možné, zalijte rostlinu den před dělením, aby měla dostatek vlhkosti.
 2. Vytažení trsu:
  • Pečlivě vyjměte rostlinu z půdy. Pokud je to obtížné, můžete pomoci lopatkou nebo vidlemi.
 3. Rozdělení trsu:
  • Trs můžete rozdělit na menší části buď rukama, pokud je to možné, nebo pomocí sterilních nůžek nebo lopatky.
  • Snažte se oddělit části trsu tak, aby každá část měla dostatek kořenů a zeleného nadzemního materiálu.
  • Při dělení můžete odstranit starší, odumřelé nebo nemocné části rostliny.
 4. Příprava nových stanovišť:
  • Připravte si nové květináče nebo záhonky s propustnou půdou.
  • Při pěstování v květináčích dejte pozor na to, aby byly dostatečně velké, aby nově dělené rostliny měly dostatek místa pro další růst.
 5. Zasazení nových částí trsu:
  • Umístěte dílčí části trsu do nových stanovišť. Zakryjte je půdou a lehce přitlačte, aby se uzemnily.
  • Zalijte nově zasazené části rostliny, aby se půda dobře uchytily.
 6. Péče po dělení:
  • Nově zasazené rostliny pravidelně zalévejte, abyste udrželi vlhkost půdy.
  • V případě potřeby můžete nově zasazené trsy chránit před přímým sluncem nebo větrem.
 7. Následná péče:
  • Během prvních týdnů po dělení sledujte stav nových rostlin a ujistěte se, že se dobře zakořeňují.
  • Po úspěšném zakořenění můžete začít normální péči o rostliny, včetně hnojení a zálivky.

Pamatujte, že konkrétní postup se může lišit v závislosti na druhu rostliny. Je vždy dobré se informovat o specifických požadavcích pro daný druh trvalky nebo byliny, kterou chcete dělit.

4. Množení semen

Sběr a příprava semen

Nezralé semenáče jílmů můžete sledovat a čekat, až semena dozrají. Poté se můžete pustit do sběru semen. Připravte si nádobu s vlhkým pískem, kam uložíte semena k dozrávání.

Sběr a příprava semen je důležitým krokem pro množení rostlin ze semen. Zde je postup, jak správně provést sběr a přípravu semen:

 1. Sběr semen:
  • Sbírejte semena zdravých rostlin v době, kdy jsou zralá. To obvykle znamená, že semena mají dostatečnou barvu a pevnost a snadno se oddělují od rostliny.
  • Sbírejte semena ráno, kdy je vlhkost nižší, což může snížit riziko plísní.
 2. Příprava semen:
  • Vyberte pouze zdravá a dobře vyvinutá semena. Semena s poškozením, plísní nebo vadami by neměla být použita.
  • Oddělte semena od plodů či květů. U některých rostlin stačí semena z plodů vytřepat nebo vymáčknout.
  • Některá semena mohou mít vnější obal, který je třeba odstranit. Může to být například u bobulí.
 3. Sušení semen:
  • Rozložte sbíraná semena na suchém a vzdušném místě, aby mohla pořádně proschnout.
  • Nenechávejte semena na přímém slunci, protože by mohla přehřát a poškodit se.
 4. Ukládání semen:
  • Uskladněte suchá semena v suchém a chladném prostoru. Ideální teplota pro skladování semen je obvykle mezi 5-10°C.
  • Semena lze uložit v papírových sáčcích, uzavřených nádobách nebo vzduchotěsných sáčcích.
 5. Označení semen:
  • Vždy označte uskladněná semena jménem rostliny a datem sběru. To vám pomůže udržet přehlednost.
 6. Testování semen:
  • Pokud máte pochybnosti o životaschopnosti semen, můžete provést test na klíčivost. Semena namočte na určitou dobu do vody a sledujte, kolik z nich klíčí.

Pamatujte, že různé druhy rostlin mohou mít specifické požadavky na sběr a přípravu semen. Je vždy dobré se informovat o specifických postupech pro konkrétní druh rostliny, kterou chcete množit ze semen.

Zakládání semen do substrátu

 1. Připravte si květináč s propustným substrátem.
 2. Rozprostřete zralá semena rovnoměrně po povrchu substrátu.
 3. Semena jemně přihoďte a lehce zatlačte.
 4. Květináč zakryjte průhlednou fólií a umístěte na teplé a světlé místo.
 5. Po vyklíčení rostliny postupně otužujte tím, že budete fólii postupně odkrývat.

5. Péče o nové rostlinky

Zalévání a osvětlení

Nové rostlinky vyžadují pravidelné zalévání. Dbejte však na to, aby substrát nebyl trvale přemokřený. Co se týče osvětlení, umístěte nové rostlinky na světlé místo, ale chráníte je před přímým slunečním zářením.

Správné zalévání a osvětlení jsou klíčové pro zdravý růst a prosperitu rostlin. Zde je několik tipů ohledně zalévání a osvětlení:

Zalévání:

 • Zalévání by mělo být provedeno podle potřeby rostliny a typu půdy.
 • Při zalévání se snažte udržovat rovnoměrnou vlhkost půdy, ale vyhněte se přemokření.
 • Při zalévání většinou platí, že je lepší zalévat mírně, ale pravidelně, než zalévat hojně a jen zřídka.
 • Ujistěte se, že květináče mají drenážní otvory, aby přebytečná voda mohla odtekat.

Osvětlení:

 • Většina rostlin potřebuje dostatek světla pro fotosyntézu a růst.
 • Umístěte rostliny na místo s odpovídajícím osvětlením podle jejich potřeb. Některé rostliny preferují přímé sluneční světlo, jiné raději stín nebo polostín.
 • Pokud rostliny nemají dostatek světla, může dojít k natáčení stonků směrem k světlu (fototropismus) nebo k oslabení růstu.
 • Vnitřní rostliny můžete posunovat podle sezóny, aby měly dostatek světla. Zajistěte, aby měly přístup k oknu nebo umělému osvětlení.

Každá rostlina může mít individuální požadavky na zalévání a osvětlení. Doporučuji se informovat o specifických potřebách rostliny, kterou máte, a pravidelně sledovat stav rostliny, abyste mohli upravit péči podle jejích potřeb.

Přesazování do větších nádob

Jakmile nové rostlinky získají na síle a začnou růst, budou potřebovat více místa pro kořeny. Přesázejte je do větších květináčů s kvalitním substrátem.

Přesazování rostlin do větších nádob je důležitým krokem pro udržení zdravého růstu a vývoje rostliny. Níže je postup, jak správně provést přesazování:

 1. Příprava:
  • Vyberte nový květináč nebo nádobu, která je o něco větší než ta současná. Ideálně by měl nový květináč mít větší průměr a hloubku.
  • Připravte si dostatek nového substrátu, který bude vhodný pro daný druh rostliny.
 2. Zalévání:
  • Před přesazováním rostliny ji zalijte. Dobře zavlažená rostlina je lépe chráněna před stresovým šokem z přesazování.
 3. Vytáhnutí rostliny:
  • Pečlivě vyjměte rostlinu z půdy. Pokud je rostlina zakořeněná v plastovém květináči, můžete lehce stisknout stěny květináče, aby se rostlina uvolnila.
  • Pokud je rostlina zakořeněná v keramickém květináči, může být nutné jemně poklepat po bocích květináče, aby se rostlina uvolnila.
 4. Přezkoumání kořenů:
  • Opatrně prohlédněte kořeny rostliny. Pokud jsou kořeny značně zahustěné nebo se tvoří kořenový bal, může být vhodné kořeny jemně uvolnit.
 5. Přesazení:
  • Umístěte rostlinu do nového květináče tak, aby byla ve stejné hloubce jako předtím. Kořeny by měly být rovnoměrně rozprostřeny.
  • Doplněte okolní prostor novým substrátem a jemně přitlačte, aby se rostlina stabilizovala.
 6. Zalévání po přesazení:
  • Po přesazení rostliny ji důkladně zalijte. To pomůže usadit nový substrát a minimalizovat stres pro rostlinu.
 7. Péče po přesazení:
  • Rostlinu po přesazení umístěte na světlé místo, ale ne na přímé slunce. Rostlina bude po přesazení citlivější na světlo.
 8. Postupné zvykání:
  • Po přesazení může rostlina procházet krátkodobým stresem. Postupně se adaptovat na nový květináč a substrát. Buďte trpěliví.

Pamatujte, že některé rostliny mohou vyžadovat specifickou péči během přesazování. Je dobré se informovat o konkrétních potřebách dané rostliny před provedením přesazování.

6. Závěr

Množení jílmů je uspokojujícím způsobem, jak získat více těchto krásných rostlin. Ať už se rozhodnete pro množení řízků, dělení trsů nebo množení semen, postupujte pečlivě a s láskou ke svým rostlinám.

Časté dotazy

1. Jak dlouho trvá, než nové rostlinky začnou růst po množení řízků? Po zakořenění by nové růstlinky měly začít růst během několika týdnů.

2. Je dělení trsů vhodné pro všechny druhy jílmů? Ne každý druh jílmu lze úspěšně rozmnožovat dělením trsů. Ujistěte se, že si zkontrolujete specifické požadavky pro váš druh.

3. Mohu použít jílmy z divoké přírody pro množení semen? Množení semen je nejlepší provádět s jílmy z vaší zahrady, protože mohou být lépe přizpůsobeny místním podmínkám.

4. Jak dlouho trvá, než se nové jílmy vypěstované ze semen rozvinou? Vývoj z semene do plnohodnotných rostlin může trvat několik měsíců až roků, v závislosti na podmínkách.

5. Jak často bych měl nové rostlinky zalévat? Zalévání by mělo být pravidelné, ale nedocházelo k přemokření substrátu. Stačí, když je povrch substrátu lehce vlhký.

Leave a Reply