Levandule přesazování: Jak správně přesadit levanduli pro krásný a zdravý růst

Levandule je krásná a aromatická rostlina, která přináší do našich zahrad nádherné květy a lahodnou vůni. Přesazování levandule je klíčovým krokem k jejímu zdravému růstu a kvetení. V tomto článku se podíváme na to, jak správně přesazovat levanduli, abyste zajistili její optimální zdraví a krásu.

Příprava na přesazování

Než se pustíme do samotného přesazování levandule, je důležité se na to pořádně připravit. To zahrnuje shromáždění veškerých potřebných nástrojů a materiálů, jako jsou nové květináče, kvalitní zemina, hnojivo a zahradní nůžky. Před samotným procesem přesazování je klíčové zajistit, že máme všechno potřebné k dispozici, abychom minimalizovali stres pro levanduli a zajišťovali její úspěšný přesazovací proces.

Nové květináče by měly být vhodné velikosti a kvality. Důležité je, aby měly dobré odvodnění, aby se zabránilo zadržování vody, které může poškodit kořeny levandule. Zeminu bychom měli mít připravenou tak, aby byla vhodná pro levanduli – dobře propustnou a bohatou na živiny.

Před samotným přesazováním je také vhodné zalévat levanduli den nebo dva předem. Díky tomu bude půda vlhká a usnadní se jí vyjmout z původního květináče. Můžeme také zvážit krátkodobé používání růstových hormonů, které podpoří kořenový systém před samotným přesazením.

Opatrně připravenými nástroji a materiály můžeme přistoupit k samotnému procesu přesazování, který by měl být proveden s opatrností a péčí, abychom minimalizovali stres pro levanduli a podpořili její zdravý růst.

Než se pustíme do samotného přesazování levandule, je důležité se na to pořádně připravit. To zahrnuje shromáždění veškerých potřebných nástrojů a materiálů, jako jsou nové květináče, kvalitní zemina, hnojivo a zahradní nůžky.

Výběr vhodného místa pro levanduli

Levandule je rostlina, která miluje slunce a dobře odvodněnou půdu. Při výběru místa pro nový květináč dejte pozor na to, aby rostlina dostávala minimálně 6 hodin slunečního světla denně. Sluneční paprsky jsou pro levanduli nezbytné, aby mohla správně fotosyntetizovat a růst.

Důležité je také zvolit místo, kde bude levandule chráněna před silnými větry. Větry mohou nejen poškodit květy a výhonky, ale také vysušit půdu a způsobit stres rostliny. Ideální je umístit květináč na místo, které není vystavené přímému proudu větru.

Co se týče půdy, levandule vyžaduje dobře odvodněnou půdu s dobrou propustností. Příliš vlhká půda může způsobit hnilobu kořenů. Pokud máte půdu ve své zahradě s horším odvodněním, můžete přidat písek nebo štěrk do zeminy, aby se zlepšila propustnost.

Vhodné místo by mělo umožnit rostlině rovnoměrný růst a zároveň ji chránit před nepříznivými vlivy. Pamatujte, že správná péče o místo pro levanduli je klíčová pro to, aby se rostlina mohla plně rozvinout a kvést ve své plné kráse.

Levandule je rostlina, která miluje slunce a dobře odvodněnou půdu. Při výběru místa pro nový květináč dejte pozor na to, aby rostlina dostávala minimálně 6 hodin slunečního světla denně. Zároveň je důležité, aby půda měla dobrý odvod vody.

Vhodný čas na přesazování

Nejlepším časem pro přesazování levandule je brzy na jaře nebo na konci léta, po odkvětu. Tyto období jsou optimální, protože levandule má dostatek času na zakořenění před nástupem teplejšího počasí a intenzivního růstu.

Přesazování na jaře je výhodné, protože rostlina má před sebou celou vegetační sezónu, během které může vyvinout nové kořeny a zakořenit se v novém prostředí. To jí dává větší šanci na úspěšný a zdravý růst během následujícího léta.

Přesazování na konci léta, po odkvětu, je také dobrým časem, protože levandule má za sebou dobu aktivního kvetení. Přesazování po odkvětu jí umožní zotavit se z vyčerpání a připravit se na zimní období.

Je důležité vyhnout se přesazování během horkých letních měsíců, kdy jsou teploty vysoké. Přesazování v horku by mohlo způsobit zvýšený stres pro rostlinu a zpomalit její zakořenění.

Pamatujte, že volba správného času na přesazování má zásadní vliv na to, jak rychle se levandule zakoření a jak rychle se adaptovala na nové prostředí.

Nejlepším časem pro přesazování levandule je brzy na jaře nebo na konci léta, po odkvětu. V těchto obdobích má rostlina čas na zakořenění před nástupem teplejšího počasí.

Příprava nového květináče

Nový květináč by měl být o něco větší než ten předchozí, aby měla levandule dostatek místa pro svůj další růst. Při výběru nového květináče dejte pozor na jeho velikost a materiál. Ideálně by měl mít dostatečnou hloubku a šířku, aby kořeny mohly nerušeně růst a rostlina měla dostatek stability.

Dno nového květináče by mělo být pokryto malou vrstvou štěrku nebo keramzitu. Toto zajišťuje lepší odvodnění a zabrání přebytečné vlhkosti, která by mohla poškodit kořeny levandule. Nad tímto vrstvou můžete přidat kvalitní zeminu smíchanou s malým množstvím kompostu nebo hnojiva.

Než umístíte levanduli do nového květináče, můžete zvážit použití speciální zeminy pro aromatické rostliny. Tato zemina obsahuje větší množství písku, což zajišťuje lepší odvodnění a zabraňuje hnilobě kořenů.

Před samotným přesazením je vhodné nový květináč důkladně umýt a dezinfikovat, aby se minimalizoval riziko přenosu chorob z původního květináče na nový. Připravený květináč je klíčovým prvkem úspěšného přesazování levandule, který zajistí její optimální růst a zdraví.

Nový květináč by měl být o něco větší než ten předchozí, aby měla levandule prostor pro růst. Dno květináče je dobré pokrýt malou vrstvou štěrku, což pomůže s odvodněním.

Opatrné vyjmutí levandule

Před samotným přesazováním levandule je nezbytné provést opatrné vyjmutí rostliny z původního květináče. Tento krok je důležitý, aby nedošlo k poškození kořenů a aby se minimalizoval stres pro levanduli.

Začněte tím, že jemně zaklepejte po stranách květináče a po jeho dně. Tím uvolníte okrajové kořeny a usnadníte odstranění rostliny. Poté levanduli opatrně vytáhněte z květináče ven. Pokud je rostlina pevně zakořeněná, můžete použít zahradnické nůžky nebo prsty k tomu, abyste ji uvolnili.

Při vyjímání levandule dbejte na to, abyste nepoškodili její kořeny. Pokud narazíte na nějaké zaschlé nebo poškozené kořeny, můžete je opatrně odstranit. Pokud je levandule silně zakořeněná, může se stát, že se některé kořeny při vyjímání trochu protrhnou. To není problém, pokud není poškozeno příliš mnoho kořenů.

Je důležité vyjmout levanduli z původního květináče co nejopatrněji, abyste minimalizovali stres pro rostlinu. Po vyjmutí můžete rostlinu umístit na připravenou plochu, kde budete pokračovat v procesu přesazování do nového květináče.

Před samotným přesazením levandule ji opatrně vyjměte z původního květináče. Pomocí zahradních nožů odřízněte případné zaschlé nebo poškozené kořeny.

Přesazení do nového květináče

Přesazení levandule do nového květináče je klíčovým krokem pro její další zdravý růst a rozvoj. Po opatrném vyjmutí rostliny z původního květináče můžeme přistoupit k samotnému přesazování.

 1. Připravení nového květináče: Zkontrolujte, zda je nový květináč dostatečně velký a dobře připravený. Dno květináče by mělo být pokryto vrstvou štěrku nebo keramzitu pro lepší odvodnění.
 2. Uložení levandule: Umístěte levanduli do nového květináče tak, aby byly kořeny rovnoměrně rozprostřeny. Rostlinu s kořeny umístěte do středu květináče a doplňte okolo ni zeminu.
 3. Zasypání zeminou: Postupně přilévajte zeminu kolem kořenů levandule, zatímco jemně tlačíte zeminu, aby se zajistil pevný kontakt mezi kořeny a půdou. Zeminu nenatlačujte příliš silně, abyste nezkomplikovali zakořenění.
 4. Zalévání: Po přesazení důkladně zalijte levanduli vodou. Zalijte tak, aby zemina byla rovnoměrně vlhká, ale ne promáčená. Mějte na paměti, že levandule nepotřebuje nadměrné zalévání.
 5. Umístění: Umístěte nový květináč s levandulí na vybrané místo, kde bude mít dostatek slunečního světla a ochrany před větrem.
 6. Péče po přesazení: Během prvních týdnů po přesazení sledujte levanduli a zajistěte jí dostatek péče. Pravidelně kontrolujte vlhkost zeminy a odstraňujte případné vadlé či uschlé listy.

Pamatujte, že správné přesazení do nového květináče je klíčové pro to, jak rychle se levandule zakoření v novém prostředí. Opatrnost a pečlivost během tohoto procesu zajišťuje, že vaše levandule bude mít optimální podmínky pro zdravý a krásný růst.

Umístěte levanduli do nového květináče a doplňte okolo ni zeminu. Zeminu lehce zatlačte, abyste zajistili kontakt mezi kořeny a půdou.

Zalévání po přesazení

Po přesazení levandule do nového květináče je správné zalévání klíčové pro podporu zdravého zakořenění a růstu rostliny. Zde jsou některé tipy, jak správně zalévat levanduli po přesazení:

 1. Pravidelné zalévání: Po přesazení levanduli důkladně zalijte, aby byla zemina rovnoměrně vlhká. Zalévejte postupně, aby nedošlo k promáčení půdy. Přebytečná voda by mohla způsobit hnilobu kořenů.
 2. Kontrola vlhkosti: Sledujte vlhkost zeminy pravidelně. Levandule preferuje mírně suchou půdu před přemokřením. Nechte zem vyschnout mezi zaléváním, aby kořeny měly přístup k vzduchu.
 3. Menší dávky vody: Raději zalévejte menší dávkami vody, ale pravidelně. Levandule je odolná rostlina a nepotřebuje příliš časté a hojné zalévání.
 4. Zalévání zespodu: Pokud je to možné, zalévejte levanduli zespodu, tedy přeléváním vody do podnosu pod květináčem. Rostlina si postupně vezme jen tolik vody, kolik potřebuje.
 5. Ranní zalévání: Ideální doba pro zalévání je ráno. Rostlina bude mít dostatek času na to, aby se přes den osušila, a zároveň nebude vystavena nočnímu chladu s mokrou půdou.
 6. Přestávka v zalévání: Během zimního období můžete snížit frekvenci zalévání, protože levandule v klidovém stavu nepotřebuje tolik vody.

Pamatujte, že přesná potřeba vody může záviset na různých faktorech, jako je teplota, vlhkost prostředí a velikost květináče. Sledujte chování levandule a reagujte na její potřeby, abyste zajistili, že dostává dostatek vlhkosti pro zdravý růst.

Po přesazení důkladně zalijte rostlinu vodou. Pamatujte však na to, že levandule nepotřebuje příliš mnoho vody, a proto raději zalévejte menšími dávkami, ale pravidelně.

Péče po přesazení

Péče po přesazení levandule je klíčová pro to, aby se rostlina mohla rychle zakořenit v novém květináči a adaptovat se na nové prostředí. Zde je několik tipů, jak pečovat o levanduli po přesazení:

 1. Sledujte reakce rostliny: Po přesazení pečlivě pozorujte levanduli. Sledujte, jak reaguje na nové prostředí. Pokud zaznamenáte vadlé listy nebo zvadlou rostlinu, mohlo by to znamenat, že levanduli stresuje přesazení. Tento jev je obvyklý, ale měl by se postupně zlepšovat.
 2. Zabránění stresu: Minimalizujte stres pro rostlinu tím, že jí neposkytnete příliš mnoho nových podnětů. Omezte manipulaci s rostlinou a neprovádějte jiné drastické zásahy, jako je tvarování nebo řezání.
 3. Přizpůsobení světlu: Pokud levandule byla zvyklá na jiné světelné podmínky, postupně ji zvykejte na nové světlo. Například pokud byla původně na polostinném místě, postupně ji umístěte na slunečnější místo.
 4. Zalévání: Zalévání po přesazení je důležité. Pravidelně kontrolujte vlhkost zeminy a zalévejte podle potřeby. Mějte na paměti, že nový květináč může rychleji vyschnout, protože ještě nemá tak pevný kořenový systém.
 5. Vhodná teplota: Udržujte levanduli v optimální teplotě. Většinou preferuje mírně teplejší prostředí, ale po přesazení je vhodné jí dopřát trochu větší klid a ochranu před extrémními teplotami.
 6. Hnojení: Po přesazení můžete hnojit levanduli mírnějším hnojivem s nižším obsahem dusíku. Hnojivo podpoří její růst, ale dejte pozor na nadměrné hnojení, které by mohlo způsobit přebytečný růst.
 7. Pravidelný dohled: Sledujte levanduli pravidelně během několika týdnů po přesazení. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, můžete brzy zasáhnout a vyřešit je, než se stane větší škoda.

Péče po přesazení je důležitá fáze, která zajistí, že levandule se co nejlépe adaptuje na nové podmínky. S trpělivostí a pečlivostí můžete zajistit, že vaše levandule bude brzy zdravá a krásná jako dříve.

Během prvních pár týdnů po přesazení buďte levandulí zvláště opatrní. Sledujte její reakce na nové prostředí a pravidelně odstraňujte uschlé či poškozené listy.

Množení levandule

Množení levandule je skvělý způsob, jak získat nové rostliny pro vaši zahradu a sdílet krásu této aromatické bylinky s ostatními. Existuje několik metod, které můžete vyzkoušet pro úspěšné množení levandule:

 1. Řízkování: Řízkování je jednou z nejběžnějších metod množení levandule. Vyberte si zdravý výhonek, který nemá květy. Odřízněte ho nad listovým uzlem a odstraňte spodní listy. Vložte řízek do vlhké zeminy a lehce ho zatlačte. Udržujte vlhkost půdy a po několika týdnech by se měly objevit nové kořeny.
 2. Rozdělení trsů: Pokud máte zralou a silnou levanduli, můžete ji rozdělit na menší části. Vyjměte celý trs z půdy a opatrně ho rozdělte na menší oddenky, každý s kořeny. Tyto oddenky pak můžete přesadit do nových květináčů nebo záhonů.
 3. Vrstvení: Tato metoda spočívá v tom, že vyberete níže položený výhon, který ještě není zakořeněný, a opatrně ho zatlačíte do zeminy vedle mateřské rostliny. Po čase by se měly objevit nové kořeny, a pak můžete novou rostlinu oddělit od mateřské a přesadit ji.
 4. Semena: Množení levandule ze semen je možné, ale může být trochu náročnější. Semena můžete vysévat na začátku jara do zeminy s dobrou propustností. Během prvního roku by se měly vyvinout silnější sazenice, které můžete přesadit na trvalé místo.

Pamatujte, že úspěch množení levandule může záviset na různých faktorech, jako je správný výběr mateřské rostliny, vhodná půda, vlhkost a světelné podmínky. Snažte se experimentovat s různými metodami a najděte tu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Levanduli lze množit nejen přesazováním, ale také řízkováním. Vezměte si řízek zdravé rostliny, odstraňte spodní listy a umístěte ho do vlhké půdy. Po několika týdnech by se měly objevit nové kořeny.

Časté chyby při přesazování

Přesazování rostlin, včetně levandule, může být náročným procesem, a proto je důležité se vyvarovat některým častým chybám, které by mohly negativně ovlivnit zdraví a růst rostliny. Zde jsou některé z častých chyb, kterým se při přesazování levandule vyhnout:

 1. Nedostatečná příprava: Nedostatečná příprava květináče, půdy a všech potřebných nástrojů a materiálů může vést k nečekaným problémům během samotného přesazování.
 2. Příliš velký květináč: Zvolení příliš velkého květináče může způsobit, že kořeny se budou hledat ve velkém prostoru, což může zpomalit zakořenění a růst.
 3. Nedostatečný odvod: Nedostatečné odvodnění květináče může způsobit hromadění přebytečné vody, což může vést k hnilobě kořenů.
 4. Příliš hluboké zasazení: Příliš hluboké zasazení levandule může způsobit, že spodní část rostliny bude příliš zahrabaná, což může vést k hnilobě.
 5. Příliš časté zalévání: Nadměrné zalévání po přesazení může způsobit, že kořeny budou ve stálé vlhkosti, což může zvýšit riziko hniloby.
 6. Přesazení v horku: Přesazování v horkém létě může způsobit stres pro rostlinu, zejména pokud nemá dostatek času na to, aby se zakořenila před teplým počasím.
 7. Nadbytečné hnojení: Přílišné používání hnojiva po přesazení může způsobit přebytečný růst nebo spálit kořeny rostliny.
 8. Nepřiměřený zásah do kořenů: Při vyjímání rostliny z původního květináče a manipulaci s kořeny je třeba být opatrný, aby nedošlo k jejich poškození.
 9. Nepřiměřená manipulace: Příliš časté manipulování s rostlinou po přesazení může zvýšit stres a zpomalit její zotavení.
 10. Neodpovídající umístění: Nesprávné umístění levandule po přesazení může způsobit, že rostlina nebude dostávat dostatek slunce nebo bude vystavena silným větrům.

Pamatujte, že přesazování je citlivý proces a vyvarování se těchto častých chyb může mít pozitivní vliv na zdraví a růst vaší levandule.

 • Příliš velký květináč: Použití příliš velkého květináče může vést k hnilobě kořenů zbytečným zadržováním vody.
 • Přesazování v době kvetení: Přesazování během kvetení může oslabit rostlinu a snížit počet květů.

Závěr: Užijte si krásu a vůni levandule

Přesazování levandule může znít jako náročný úkol, ale s dostatečnou přípravou a péčí můžete zajistit, že vaše levandule bude růst krásně a vonět lahodně. Dodržováním správných postupů budete moci vychutná

Leave a Reply