Stříhání třešní: Průvodce pro správnou péči o třešňové stromy

Třešně jsou oblíbeným ovocem, které zdobí zahrady svou krásnou květenou a chutnými plody. Pro zachování zdraví a produktivity třešňových stromů je však důležité provádět pravidelné stříhání. V tomto článku se podíváme na důležitost stříhání třešní a poskytneme průvodce krok za krokem, jak správně provést stříhání vašich třešňových stromů.

Úvod k stříhání třešní

Stříhání třešní je klíčovým aspektem péče o třešňové stromy. Správný ořez nejen podporuje zdraví stromu, ale také zvyšuje výnosy chutných plodů. Bez ohledu na to, zda máte mladý třešňový strom nebo starší strom v zahradě, správně provedené stříhání může udělat zázraky.

Nejlepší doba pro stříhání třešní

Prvním krokem k úspěšnému stříhání je určení správné doby. Nejlepší doba pro stříhání třešní je v pozdní zimě, kdy je strom v klidovém stavu. To obvykle znamená období od prosince do února. V této době je snadnější vidět stromovou strukturu a provádět potřebné úpravy.

Příprava na stříhání

Před tím než začnete stříhat, ujistěte se, že máte k dispozici vhodné nástroje. Patří sem ostré zahradnické nůžky, pilka a dezinfekční prostředek na čištění nástrojů. Důležité je také si udělat plán toho, jakým způsobem budete strom stříhat, a připravit si dostatek času.

Základní techniky stříhání třešní

Stříhání větví

Stříhání větví je jedním z klíčových úkolů při péči o třešňové stromy. Tato technika umožňuje odstranění nepotřebných a problémových větví, což vede ke zlepšení celkového zdraví stromu. Při stříhání větví je důležité dbát na několik základních pravidel:

 • Odstranění odumřelých větví: Prvním krokem je identifikovat a odstranit všechny větve, které jsou suché, poškozené nebo odumřelé. Tyto větve mohou představovat riziko pro šíření nemocí a škůdců.
 • Ořezání nemocných větví: Pokud zpozorujete větve s příznaky nemoci, je důležité je okamžitě odstranit. To pomůže zamezit šíření infekce na zdravé části stromu.
 • Prořezávání překřížených větví: Větve, které se překrývají a třou se o sebe, mohou způsobit poškození kůry a omezit průchod světla a vzduchu. Prořezáním těchto větví můžete zlepšit celkovou strukturu koruny.
 • Úhel řezu: Při stříhání větví dbáme na správný úhel řezu. Řez by měl být proveden těsně nad pupenem nebo větví, která roste směrem ven od stromu. Tím se podporuje zdravý růst nových větví.
 • Desinfekce nástrojů: Před a po stříhání je důležité dezinfikovat nástroje, abyste minimalizovali riziko přenosu nemocí. Použití dezinfekčního prostředku na nástroje je klíčové.

Správné stříhání větví má pozitivní vliv na celkový vzhled stromu, jeho zdraví a produktivitu. Pokud však nejste jistí svými schopnostmi, můžete zvážit získání rady od odborníka na zahradnickou péči.

Stříhání větví je jedním z hlavních úkolů. Odstraňování odumřelých, nemocných nebo překřížených větví pomáhá zvýšit průchod vzduchu a světla korunou stromu.

Prořezávání koruny

Prořezávání koruny je klíčovou technikou, která přispívá k optimálnímu růstu a vývoji třešňových stromů. Tato metoda se zaměřuje na úpravu vrchní části stromu, což má pozitivní vliv na jeho celkovou vitalitu a produktivitu. Při prořezávání koruny je třeba brát v úvahu několik důležitých faktorů:

 • Odstranění přebytečných větví: Prvním cílem prořezávání koruny je odstranit přebytečné větve. Tyto větve mohou konkurovat o živiny a světlo, což může negativně ovlivnit růst a plodnost stromu.
 • Vytváření otvorů pro světlo: Prořezáváním koruny můžete vytvářet otvory, které umožňují průchod světla ke spodním částem stromu. To je zejména důležité pro tvorbu zdravých a chutných plodů.
 • Zajištění dobrého proudění vzduchu: Prořezávání koruny umožňuje vytvoření lepšího proudění vzduchu mezi větvemi. To pomáhá snižovat vlhkost a minimalizuje riziko vzniku chorob.
 • Ořezání větví na správných místech: Při prořezávání koruny je důležité řezat větve na správných místech. Řez by měl být proveden nad pupenem nebo větví, která roste směrem ven od stromu. To podporuje zdravý růst nových větví.
 • Rovnováha mezi růstem a plodností: Při prořezávání koruny je klíčové zachovat rovnováhu mezi růstem stromu a jeho schopností nést plody. Přílišný ořez může vést k oslabení stromu, zatímco nedostatečný ořez může zhoršit kvalitu plodů.

Prořezávání koruny by mělo být prováděno s pečlivostí a znalostí, aby byl dosažen požadovaný výsledek. Pokud si nejste jistí, můžete se poradit s odborníkem na zahradnickou péči, který vám poskytne cenné rady a pokyny.

Prořezávání koruny pomáhá udržovat rovnováhu mezi růstem a plodností. Odstraňování přebytečných větví umožňuje efektivnější využití živin pro plodovou produkci.

Ořez vodopádovou metodou

Tato metoda zahrnuje postupné zkracování větví směrem nahoru, což vytváří efekt “vodopádu”. Tato technika podporuje růst nových větví a zvyšuje průchod světla.

Ořez vodopádovou metodou je speciální technika stříhání, která se zaměřuje na vytváření atraktivního tvaru koruny a podporu nového růstu. Tato metoda se nazývá vodopádovou z důvodu postupného zkracování větví směrem nahoru, čímž vytváří efekt podobný vodopádu. Tento způsob ořezávání má několik výhod a principů:

 • Stimulace růstu nových větví: Ořez vodopádovou metodou podporuje růst nových větví ze základního místa řezu. Tím vzniká bohatá a plná koruna, která zlepšuje celkový vzhled stromu.
 • Zajištění průchodu světla: Postupným zkracováním větví směrem nahoru se zajišťuje průchod světla do spodních částí koruny. To je klíčové pro růst a vývoj plodů.
 • Estetický tvar koruny: Ořez vodopádovou metodou umožňuje vytvoření přirozeného a esteticky příjemného tvaru koruny. Větve postupně klesají směrem dolů, což dodává stromu elegantní vzhled.
 • Minimální poškození stromu: Řezy jsou prováděny ve směru růstu větví, což minimalizuje poškození a otevřené rány na stromu. To snižuje riziko infekce a umožňuje rychlejší zhojení.
 • Kontrola velikosti koruny: Ořez vodopádovou metodou umožňuje kontrolu velikosti koruny a zabránění jejímu nadměrnému rozrůstání.

Tuto techniku je však důležité provádět s opatrností a precizností. Před zahájením ořezávání je vhodné si stanovit plán, jaké větve budou zkráceny, a jaký bude konečný tvar koruny. Pokud máte nejistoty, můžete se poradit s odborníkem na zahradnickou péči, který vám poskytne podrobné pokyny pro správné provedení ořezu vodopádovou metodou.

Postup stříhání krok za krokem

Správné stříhání třešňových stromů vyžaduje pečlivý postup a dodržování určitých kroků. Následující postup vám pomůže provést stříhání krok za krokem:

 1. Příprava nástrojů: Před zahájením stříhání si připravte ostré a dezinfikované zahradnické nůžky, pilku a dezinfekční prostředek na čištění nástrojů.
 2. Výběr vhodného času: Stříhání třešní je nejlepší provádět v pozdní zimě, kdy jsou stromy v klidu. Ideální doba je od prosince do února, před tím než začnou růst nové pupeny.
 3. Identifikace cílů: Určete cíle stříhání, jako je odstranění odumřelých větví, formování koruny a zlepšení průchodu světla.
 4. Odstranění odumřelých větví: Začněte odstraněním všech odumřelých, suchých nebo poškozených větví. Řez by měl být proveden těsně nad živým pupenem nebo větví.
 5. Prořezávání koruny: Prořezejte větve, které se kříží, třou se o sebe nebo rostou příliš blízko středu koruny. Vytvořte otvory pro průchod světla a vzduchu.
 6. Ořez vodopádovou metodou: Pokud se rozhodnete pro ořez vodopádovou metodou, postupně zkracujte větve směrem nahoru, vytvářející efekt “vodopádu”.
 7. Řezání na správných místech: Při stříhání dbáme na správný úhel řezu. Řez by měl být nad pupenem nebo větví, která roste směrem ven od stromu.
 8. Pravidelná kontrola: Během stříhání pravidelně kontrolujte výsledný tvar koruny a provádějte potřebné úpravy.
 9. Ochrana rány: Po stříhání se ujistěte, že řezy jsou čisté a hladké. Pokud jsou větší rány, můžete je pokrýt speciálním ochranným prostředkem.
 10. Čištění nástrojů: Po dokončení stříhání důkladně vyčistěte nástroje a dezinfikujte je, abyste minimalizovali riziko šíření nemocí.

Správné stříhání třešňových stromů vyžaduje trpělivost, znalost technik a péči o detaily. Dodržováním tohoto krokového postupu můžete dosáhnout zdravého a krásného třešňového stromu, který bude poskytovat bohaté úrody chutných plodů.

 1. Začněte u odumřelých větví
 2. Odstraňte nemocné větve
 3. Proveďte prořezávání koruny pro lepší osvětlení
 4. Použijte vodopádovou metodu na vybrané větve

Jak správně postříhat mladý třešňový strom

Ošetření mladého třešňového stromu vyžaduje zvláštní péči, která mu pomůže vyvinout se do zdravého a silného dospělého stromu. Následující kroky vám pomohou provést správný ořez mladého třešňového stromu:

 1. První rok po výsadbě: V prvním roce po výsadbě se soustřeďte na tvorbu silného základu pro strom. Ponechte základní stvol a odstraňte všechny boční výhony. Tím se zajišťuje rovnoměrný růst a pevný základ koruny.
 2. Druhý rok: V druhém roce povolte několik bočních výhonů ve spodní části stromu. Tyto výhony se stanou budoucími hlavními větvemi koruny.
 3. Ořez centrálního výhonu: Zkontrolujte centrální výhon, který roste nahoru z vrcholu stromu. Pokud je příliš dlouhý, zkrátíme ho. To podpoří boční výhony a pomůže vyvinout správný tvar koruny.
 4. Výběr hlavních větví: Vyberte 3-4 silné a zdravé boční výhony ve spodní části stromu. Tyto větve by měly být rovnoměrně rozmístěné kolem stromu a vytvářet pevnou základnu pro budoucí korunu.
 5. Ořez bočních výhonů: Zkrátěte boční výhony na třetinu jejich délky. Tím se podpoří růst nových větví a vytvoří se hustší koruna.
 6. Ostrý řez: Při ořezávání použijte ostré a dezinfikované nástroje. Řezy by měly být provedeny čistě a hladce nad pupeny nebo větvemi.
 7. Pravidelná kontrola: Po ořezání pravidelně kontrolovat strom a odstraňovat odumřelé nebo nemocné části.
 8. Růstový ořez: V následujících letech provádějte růstový ořez. To zahrnuje zkracování větví na polovinu nebo třetinu jejich délky, což podporuje kompaktní růst koruny.
 9. Včasný ořez: Včasný a pravidelný ořez je klíčový pro správný vývoj mladého stromu. Sledujte jeho růst a provádějte potřebné úpravy.

Ořez mladého třešňového stromu je zásadní pro jeho budoucí zdraví a produktivitu. Sledujte jeho růst a průběžně provádějte potřebné úpravy, abyste zajistili vytvoření silného a krásného stromu plného chutných třešní.

Mladé stromy vyžadují speciální péči. Zaměřte se na vytvoření silného základu pro budoucí růst tím, že odstraníte větve s nežádoucím růstem.

Starší stromy a omlazení

Omlazení starších třešňových stromů je klíčovým faktorem pro udržení jejich vitality a produktivity. Starší stromy mohou časem ztrácet sílu a schopnost nést hojné úrody, ale s pravidelným omlazením můžete jejich životnost prodloužit a zajistit krásné a chutné plody. Následující tipy vám pomohou při omlazování starších třešňových stromů:

 1. Ořez postupně: Omlazení staršího stromu by mělo být prováděno postupně, aby bylo minimalizováno riziko stresu a ztráty vitality. Rozložte omlazovací ořez do několika let.
 2. Začněte s nejstaršími větvemi: Začněte odstraněním nejstarších a nejméně produktivních větví. Tyto větve mohou být slabší a náchylnější k nemocem.
 3. Ořez větví ve středu koruny: Zaměřte se na ořez větví, které rostou směrem do středu koruny. Otevřete korunu, abyste zvýšili průchod světla a vzduchu.
 4. Podpora nového růstu: Po ořezání povzbuzujte růst nových větví a výhonů. Tím podpoříte omlazení stromu a tvorbu nových plodů.
 5. Odstraňování větví ve stresu: Pokud jsou některé větve ve špatném stavu nebo trpí nemocemi, odstraňte je. To pomůže zamezit šíření problémů na zdravé části stromu.
 6. Vhodný úhel řezu: Při omlazovacím ořezu dbáme na správný úhel řezu. Řez by měl být proveden nad pupenem nebo větví, která roste směrem ven od stromu.
 7. Péče po omlazení: Po omlazovacím ořezu poskytněte stromu dostatek péče, včetně hnojení, zálivky a ochrany před nemocemi a škůdci.
 8. Trpělivost: Omlazování staršího stromu je proces, který vyžaduje trpělivost a čas. Postupným omlazováním můžete postupně obnovit vitalitu stromu.

Omlazení staršího třešňového stromu může být náročné, ale s pečlivým plánováním a prováděním můžete dosáhnout výrazného zlepšení jeho zdraví a plodnosti. V případě potřeby se poraďte s odborníkem na zahradnickou péči, abyste zvolili nejvhodnější postup pro omlazení vašeho stromu.

Omlazení starších stromů může obnovit jejich vitalitu. Provádějte postupný ořez, abyste minimalizovali stres pro strom a umožnili mu se zotavit.

Prevence a řešení nemocí a škůdců

Prevence nemocí a škůdců je klíčovým prvkem péče o třešňové stromy. Správnou preventivní péčí můžete minimalizovat riziko vzniku problémů a zachovat zdravý a produktivní strom. Následující tipy vám pomohou při prevenci a řešení nemocí a škůdců:

Prevence:

 1. Pozor na hygienu: Pravidelně čistěte okolí stromu od spadaných listů a plodů. To minimalizuje místo, kde se mohou škůdci a choroby zdržovat.
 2. Výběr odolných odrůd: Při výběru odrůd třešní dávejte přednost těm, které jsou odolné vůči běžným nemocem a škůdcům.
 3. Pěstování na vhodném stanovišti: Zvolte pro stromy vhodné stanoviště s dobrým odvodněním a dostatečným slunečním svitem.
 4. Pravidelný ořez: Správný ořez pomáhá odstranit nemocné či odumřelé větve a zlepšuje průchod vzduchu a světla korunou.
 5. Zálivka a hnojení: Dodávání dostatečné zálivky a živin posiluje strom a zvyšuje jeho odolnost vůči nemocem.
 6. Monitorování stromu: Pravidelně sledujte stav stromu a včas zareagujte na jakékoli neobvyklé symptomy.

Řešení:

 1. Identifikace problému: Pokud zpozorujete změny ve stavu stromu, identifikujte konkrétní nemoc nebo škůdce.
 2. Ošetření chemickými látkami: V případě závažného napadení můžete použít chemické prostředky k ošetření stromu. Doporučuje se konzultace s odborníkem.
 3. Biologická kontrola: Využijte přirozených nepřátel, jako jsou draví hmyz, k potlačení škůdců.
 4. Ruční odstraňování: V některých případech je možné ručně odstranit postižené části stromu.
 5. Ošetření rostlinnými extrakty: Některé rostlinné extrakty a přípravky mohou pomoci omezit šíření nemocí.
 6. Změna péče: Přizpůsobte péči stromu na základě povahy problému. Například u vlhčího prostředí snižte zálivku.

Prevence a řešení nemocí a škůdců vyžadují pravidelnou a pozornou péči. Důležité je být vědomý známek problémů a rychle na ně reagovat, abyste udrželi vaše třešňové stromy zdravé a plné života.

Pravidelné stříhání pomáhá odhalit příznaky nemocí a škůdců včas. Dbejte na hygienu nástrojů a pravidelně prohlížejte strom, abyste zachytili potenciální problémy.

Udržování stromu po stříhání

Péče o třešňový strom po stříhání je klíčová pro udržení jeho zdraví, tvaru koruny a plodnosti. Po provedení stříhání je důležité provádět správnou péči, abyste dosáhli optimálního růstu a vývoje stromu. Následující tipy vám pomohou udržovat váš třešňový strom po stříhání:

 1. Monitorování růstu: Pravidelně sledujte růst stromu a vývoj nových výhonů a větví. To vám umožní rychle zareagovat na případné problémy.
 2. Zalévání: Dodávejte stromu dostatek vody, zejména v horkých obdobích. Dostatečná zálivka je klíčová pro podporu nového růstu a tvorbu plodů.
 3. Hnojení: Poskytujte stromu vyváženou dávku živin. Hnojte podle doporučení pro danou odrůdu a stanoviště.
 4. Ochrana před škůdci a chorobami: Pravidelně kontrolujte strom na přítomnost škůdců a nemocí. Včasná identifikace a reakce je důležitá pro zabránění šíření.
 5. Ořezová péče: I po stříhání je potřeba provádět pravidelný ořez, který podporuje správný růst a tvar koruny. Odstraňujte odumřelé a nepotřebné větve.
 6. Ochrana před mechanickým poškozením: Chrání strom před mechanickým poškozením, například třením se zahradnickými nástroji nebo přemírou fyzického kontaktu.
 7. Podpůrné prvky: Při potřebě můžete použít podpůrné prvky, jako jsou kůly, aby strom udržel stabilní postavení.
 8. Pravidelná údržba: Čistěte okolí stromu od spadaných listů a plodů. To minimalizuje místo pro škůdce a nemoci.
 9. Naplňování plánů: Držte se plánu péče, který jste si stanovili pro svůj strom. Pravidelnost je klíčová.
 10. Konkrétní potřeby odrůdy: Mějte na paměti, že každá odrůda třešní může mít specifické potřeby. Přizpůsobte péči podle požadavků konkrétní odrůdy.

Udržování třešňového stromu po stříhání vyžaduje pozornost a systematickou péči. Sledujte růst a reagujte na potřeby stromu, abyste si užívali zdravý strom a bohaté úrody chutných třešní.

Po stříhání pokračujte v pravidelném hnojení, zalévání a péči. To pomůže podpořit růst nových větví a zajistí zdravý návrat k plodnosti.

Časté chyby při stříhání třešní

Stříhání třešňových stromů je dovednost, která vyžaduje znalost technik a respektování specifických potřeb stromů. Bohužel mnoho lidí dělá při stříhání třešní některé časté chyby, které mohou negativně ovlivnit zdraví, vzhled a úrodu stromu. Následující seznam vám pomůže se vyhnout těmto chybám:

 1. Přílišný ořez: Jeden z nejběžnějších problémů je přílišný ořez. Nadměrné odstranění větví může oslabit strom a snížit jeho schopnost nést plody. Ořezujte s mírou a respektujte zásadu, že méně může být více.
 2. Řez v zimním období: Stříhání třešní v pozdní zimě, kdy jsou stromy zmrzlé, může vést k poškození pupenů a větví. Vyvarujte se stříhání v době, kdy je strom aktivně vystaven mrazu.
 3. Řez ve velmi vlhkém počasí: Stříhání třešní za deštivého nebo vlhkého počasí může zvýšit riziko šíření nemocí. Suché počasí je ideální pro stříhání.
 4. Nesprávný úhel řezu: Řezy by měly být prováděny v určitém úhlu a nad pupenem nebo větví, která roste ven od stromu. Nesprávný úhel řezu může vést k poškození a nesprávnému hojení ran.
 5. Ořezování v období kvetení: Stříhání během období kvetení může narušit proces opylování a omezit tvorbu plodů.
 6. Neodstraňování odumřelých větví: Nedostatečné odstranění odumřelých větví může zvýšit riziko nemocí a škůdců.
 7. Nevhodný tvar koruny: Nesprávný tvar koruny může vést ke špatnému průchodu světla a vzduchu, což může mít negativní vliv na zdraví stromu.
 8. Omlazování v jednom ořezu: Přílišně razantní omlazování v jednom ořezu může stromu způsobit velký stres. Raději rozložte omlazovací ořezy do několika let.
 9. Neznalost specifických potřeb odrůdy: Každá odrůda třešní může mít specifické požadavky na stříhání. Doporučuje se získat informace o potřebách vaší konkrétní odrůdy.
 10. Nepoužívání dezinfekčních prostředků: Nepoužívání dezinfekčních prostředků na nástroje může zvýšit riziko šíření nemocí z jednoho stromu na druhý.

Chyby při stříhání třešní mohou mít dlouhodobý dopad na zdraví stromu a jeho úrodu. Pokud nejste jisti, jak správně strom stříhat, doporučuje se konzultovat s odborníkem na zahradnickou péči, který vám poskytne cenné rady a pokyny.

Některé běžné chyby zahrnují přílišný ořez, nesprávný úhel řezu nebo stříhání v nesprávnou dobu. Důkladně plánujte a dodržujte správné techniky.

Výhody pravidelného stříhání

Pravidelné stříhání třešní zvyšuje průchod světla a vzduchu korunou stromu, což vede k lepšímu růstu a vyššímu výnosu chutných plodů.

Výhody pravidelného stříhání

Pravidelné stříhání třešňových stromů přináší mnoho výhod pro jejich zdraví, vzhled a úrodu. Tato důležitá zahradnická praxe má pozitivní vliv na celkovou kondici stromu a jeho schopnost produkovat chutné plody. Následující seznam představuje hlavní výhody pravidelného stříhání:

 1. Podpora růstu nových výhonů: Stříhání stimuluje tvorbu nových výhonů a větví. To zvyšuje hustotu koruny a vytváří pevný základ pro budoucí úrodu.
 2. Tvarování koruny: Pravidelným stříháním můžete ovlivnit tvar koruny stromu. Tím dosáhnete esteticky příjemného a funkčního vzhledu, který lze snadno udržovat.
 3. Průchod světla a vzduchu: Ořez otevírá korunu stromu a zlepšuje průchod světla a vzduchu. To je klíčové pro fotosyntézu, tvorbu plodů a minimalizaci rizika nemocí.
 4. Omezení nemocí a škůdců: Pravidelné odstraňování odumřelých větví a správný ořez podporuje zdravý růst a zvyšuje odolnost stromu vůči nemocem a škůdcům.
 5. Optimalizace úrody: Správně střižený strom může produkovat hojné a kvalitní plody. Ořez zlepšuje přístup světla k plodům, což může zvýšit jejich chutnost a velikost.
 6. Prodloužení životnosti stromu: Pravidelná údržba stříháním prodlužuje životnost stromu tím, že minimalizuje riziko poškození, nemocí a stresu.
 7. Prevence přerůstání: Ořez brání přerůstání stromu a udržuje jeho velikost pod kontrolou. To je zejména u menších zahrad výhodné.
 8. Zvýšení kvality plodů: Díky průchodu světla a vzduchu do koruny jsou plody lépe vyzrávány a mají lepší chuťové vlastnosti.
 9. Snížení rizika zlomených větví: Pravidelné odstraňování příliš dlouhých nebo slabých větví snižuje riziko jejich zlomení pod váhou plodů nebo vlivem povětrnostních podmínek.
 10. Estetický vzhled zahrady: Dobře udržovaný strom přispívá k celkovému estetickému vzhledu zahrady. Krásný a zdravý strom může být ozdobou vašeho prostoru.

Pravidelné stříhání třešňových stromů je investicí do jejich dlouhodobého zdraví a produktivity. Sledujte správné techniky stříhání a pravidelně se staráte o své stromy, abyste si užívali všechny tyto výhody.

Závěr: Krása a bohaté úrody díky stříhání

Správné stříhání třešní je klíčovým faktorem pro získání krásných stromů a bohatých úrod. Následováním správných technik a pravidelnou péčí můžete těšit nejen na esteticky příjemnou zahradu, ale také na chutné třešně.

Často kladené otázky (FAQs)

1. Kdy je nejlepší čas na stříhání třešní? Nejlepší doba je v pozdní zimě, od prosince do února.

2. Jaká je hlavní výhoda ořezávání koruny? Pomáhá udržovat rovnováhu mezi růstem a plodností.

3. Co dělat s odumřelými větvemi? Odumřelé větve je třeba odstranit, aby nepřenášely nemoci.

4. Lze stříhání provést i na jaře? Ano, ale je to nejlepší provést v zimě, kdy je strom v klidu.

5. Jak často bych měl/a stříhat své třešně? Ideálně jednou ročně v pozdní zimě.

Leave a Reply